פדיון כפרות עכשיו

מעביר על דעת

שאלה:

דעת ר"מ (בב"מ עח:) מעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן, ואין הלכה כמותו, אלא כחכמים שאינו נקרא גזלן אבל איסור יש בדבר. לא ברור לי, שהרי לחכמים ודאי גם יש אופנים שנקרא גזלן, ויש אופנים שנקרא 'עובר על דעת בעל הבית'. לדוגמא אם מעביד דורש מעובדיו לבוא אם עניבה לעבודה, ולא בא, נקרא עובר על דעת בעל הבית, אבל באופן שצריך לבוא לעבוד מ8:00 עד 13:00 ובמקום זה בא ב10:00 בזה פשוט שלא נקרא עובר על דעת בעל הבית, אלא גזלן ממש. א"כ לא ברור מתי ההבחנה שזה רק נקרא 'דעת בעל הבית' ומתי תנאו של בעל הבית, זה נוגע לגזל ממש.
תודה

תשובה:

שלום וברכה,

מעביר על דעת בעל הבית הכוונה שמשנה מתנאי השימוש, בעל הבהמה הסכים לתת לשוכר שישתמש בחמור, אלא שהתנה שילך עם הבהמה בבקעה ולא בהר. חידוש גדול יותר מצאנו בדברי הש"ך (סימן עב ס"ק קמ) לגבי שואל שהשאיל לראובן ויש תנאי דממילא שאסור לו להעביר לאדם אחר, וראובן עבר והשאיל לאדם אחר – שמעון. דינו של שמעון כשואל ולא כגזלן ולכן פטור ראובן אם מתה כדרכה. וביאור הדברים ששואל שלא מדעת היינו שלא היה רשות שימוש, אבל אם היה לראובן רשות להשתמש אלא שהשימוש היה לראובן ולא לשמעון, הרי זה נכלל בתנאי השימוש ולא בשימוש שלא ברשות, ולכן דינו של ראובן כמעביר ע"ד בעה"ב שאין דינו כגזלן.

אבל פועל שלא עושה את פעולתו, לא מוגדר ששינה מהתנאים אלא לא עשה את הפעולה, לוקח כסף ללא תמורה ודינו כגזלן.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ישר כח גדול.
    רק קצת קשה לי מדברי האג"מ חושן משפט חלק א סימן פח וז"ל
    ומה ששאלת באות ח' מהממון ששלחו לך שתוציא לצורך אכילה ואתה השתמשת בהם לדברים אחרים. הנה כיון שלא התנו עמך תנאי רק שגילו דעתם שרצונם שתוציא לצורכי אכילה אין בזה דין גזלן אלא לר"מ דסובר מעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן בב"מ דף ע"ח שפסקו הרי"ף והרא"ש דלא כותיה וא"צ בזה השבה. ע"כ. לפי ההסבר של כבוד הרב גם אם האב התנה מפורשות עם הבן שיקנה צורכי אכילה, הוי משנה מדעת בעה"ב ולא גזלן, שהרי גם בראיה שהרב הביא יש בעצם תנאי, לשון הרב 'ויש תנאי דממילא שאסור לו להעביר לאדם אחר', ובזה האג"מ מבין שאם היה תנאי הוי גזלן

  2. אם אמר בתנאי כו"כ הרי התנאי מבטל את המתנה ונעשה גזלן, ונפסק שבממון אי"צ תנאי כפול. אבל אם רק הודיע שיהיה עבור דבר זה, הרי זה כמשכרי חמור שילך בבקעה ולא בהר שאין זה תנאי אלא שמודיע לו איך להשתמש שדינו כמשנה מדעת בעל הבית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל