תרומות – לחץ כאן

מימצאים מענינים בירקות עלים

שאלה:

יש לי עציץ עם סלק ואני רוצה לאכול את העלים, במבט מעמיק ע"י זכוכית מגדלת אני לא רואה חרקים (אחרי שטיפה במים) כנ"ל לגבי מרווה, האם מותר?

תשובה:

שלום וברכה

הבעיה היא שאנחנו לא אנשי מקצוע שיודעים מה לבדוק ואיך לראות… החרקים זעירים ובצבע של העלה ויש קפלים, אני מעתיק לך תוצאות בדיקה מדגמית של ירקות עלים שעשו אתר כושרות, תתרשם..

מקורות:

המוצר

 

חסה רגילה

2 ראשים

6 טריפסים,
6 עכבישים,
3 זבובים,
19 כנימות עלה,
פסוק 1,
7 רימות,
סה"כ למעלה מ100 חרקים

7 עכבישים,
15 כנימות עלה,
גולם רימה 1.
סה"כ 23 חרקים

עכביש 1,
5 כנימות עלה,
תולעת 1.
סה"כ 7 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

חסה רגילה

4 ראשים

8 טריפסים,
3 עכבישים,
107 כנימות עלה,
2 פסוקים,
16 רימות,
סה"כ למעלה מ136 חרקים

2 טריפסים,
כנימת עלה 1,
סה"כ 3 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

חסה ערבית

ראש

106 טריפסים,
117 עכבישים,
3 זבובים,
118 כנימות עלה,
סה"כ למעלה מ344 חרקים

4 טריפסים,
5 עכבישים,
זבוב 1,
2 כנימות עלה.
סה"כ 12 חרקים

4 טריפסים,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה.
סה"כ 8 חרקים

טריפס 1,
עכביש 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 3 חרקים

חסה ערבית

3 ראשים

למעלה מ150 טריפסים,
3 עכבישים,
זבוב 1,
5 כנימות עלה,
3 נמלים.
סה"כ למעלה מ162 חרקים

43 טריפסים,
כביש 1,
זבוב 1,
כנימת עלה 1
סה"כ 46 חרקים

34 טריפסים,
2 כנימות עלה.
סה"כ 36 חרקים

8 טריפסים.
סה"כ 8 חרקים

לבבות חסה

2 ראשים

58 טריפסים,
2 עכבישים,
15 כנימות עלה.
סה"כ לפחות 75 חרקים

4 טריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ 7 חרקים

לא נמצאו חרקים

טריפס 1,
סה"כ חרק 1

חסה רגילה

כמות קטנה

3 טריפסים,
2 עכבישים,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 6 חרקים.

אקרית אדומה 1.
סה"כ: חרק 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

חסה מסולסלת

כמות קטנה

2 כנימות עלה,
אחר 2.
סה"כ: 4 חרקים.

1 כנימות עלה,
אחר 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

סלרי

1 חבילה

16 טריפסים,
1 אקרית שקופה,
3 עכבישים,
12 כנימות עלה,
1 כנימת עש טבק.
סה"כ 33 חרקים

טריפס 1,
כנימת עלה 1
סה"כ 2 חרקים

1 גולם של עש הטבק.
סה"כ חרק 1

טריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

סלרי

1 חבילה

44 עכבישים,
זבוב 1,
7 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
2 רימות.
סה"כ 55 חרקים

10 עכבישים,
כנימת עלה 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ 13 חרקים

3 עכבישים,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ 5 חרקים

כנימת עש הטבק 1.
סה"כ חרק 1

פטרוזיליה

צרור 1

7 עכבישים,
4 כנימות עלה,
14 כנימות עש הטבק.
סה"כ 25 חרקים

2 כנימות עש הטבק,
סה"כ 2 חרקים

כנימת עש הטבק 1.
סה"כ חרק 1

לא נמצאו חרקים

פטרוזיליה

2 צרורות

16 טריפסים,
3 עכבישים,
4 זבובים,
4 כנימות עלה,
38 כנימות עש הטבק,
3 זחלי עש,
2 רימות.
סה"כ למעלה 70 חרקים

2 טריפסים,
3 זבובים,
2 כנימות עלה,
32 כנימות עש הטבק.
סה"כ 39 חרקים

2 עכבישים,
כנימת עלה 1,
8 כנימות עש הטבק.
סה"כ 11 חרקים

טריפס 1,
עכביש 1,
זבוב 1,
4 כנימות עש הטבק.
סה"כ 7 חרקים

פטרוזיליה

2 צרורות

למעלה מ200 טריפסים,
7 זבובים,
למעלה מ300 כנימות עש הטבק,
נמלה 1,
5 טריפסים,
זחל עש 1,
סה"כ למעלה מ514 חרקים

למעלה מ80 טריפסים,
למעלה מ400 כנימות עש הטבק.
סה"כ למעלה מ480 חרקים

4 טריפסים,
50 כנימות עש הטבק,
סה"כ 54 חרקים

14 טריפסים,
למעלה מ87 כנימות עש הטבק,
2 זחלים.
סה"כ למעלה מ103 חרקים.

פטרוזיליה

1 צרור

111 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
עכביש 1,
7 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
זחל עש 1.
סה"כ: 122 חרקים.

4 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 5 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

פטרוזיליה

חצי חבילה

עכביש 1,
3 כנימות עלה,
פסוק 1.
סה"כ: 5 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

פטרוזיליה

1 צרור

למעלה מ50 תריפסים,
למעלה מ100 כנימות עש הטבק,
פסוק 1,
3 רימות,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ154 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כוסברה

צרור 1

16 עכבישים,
11 כנימות עלה,
סה"כ 27 חרקים

עכביש 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

כוסברה

צרור 1

7 עכבישים,
18 כנימות עלה,
6 רימות.
סה"כ 31 חרקים

3 כנימות עלה,
רימה 1.
סה"כ 4 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

כוסברה

2 צרורות

למעלה מ100 טריפסים,
2 זבובים,
3 כנימות עש הטבק,
4 ג'וקים ונמלים,
סה"כ למעלה מ109 חרקים

60 טריפסים,
2 עכבישים,
9 כנימות עש הטבק,
1 זחל עש.
סה"כ 72 חרקים

13 טריפסים
סה"כ 13 חרקים

5 טריפסים.
סה"כ 5 חרקים

כוסברה

צרור 1

7 טריפסים,
7 עכבישים,
3 זבובים,
27 כנימות עלה,
46 כנימות עש הטבק,
סה"כ: 90 חרקים.

טריפס 1,
2 כנימות עלה,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

7 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 7 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כוסברה

צרור 1

52 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
2 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
תולעת לבנה 2,
אחר 4.
סה"כ: 62 חרקים.

6 תריפסים.

תריפס 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

94 טריפסים.
סה"כ 94 חרקים.

3 טריפסים.
סה"כ 3 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

94 טריפסים,
סה"כ 94 חרקים

15 טריפסים,
סה"כ 15 חרקים

6 טריפסים,
סה"כ 6 חרקים

7 טריפסים,
סה"כ 7 חרקים

כרוב לבן

1 ראש

12 טריפסים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

3 טריפסים.
סה"כ: 3 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

21 טריפסים,
2 עכבישים.
סה"כ: 23 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

9 טריפסים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

2 זבובים,
עש הכרוב 1
סהכ: 3 חרקים.

לא נמצאו חרקים

זבוב 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

זבוב 1.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

18 תריפסים,
6 אקריות אדומות,
עכביש 1,
2 עש הכרוב,
אחר 2.
סה"כ: 29 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

4 תריפסים,
1 אקרית שקופה,
זבוב 1.
סה"כ: 6 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

2 תריפסים,
2 עכבישים,
נמלה 1.
סה"כ: 5 חרקים.

חרק 1.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב סגול

1 ראש

למעלה מ400 טריפסים,
12 עש הכרוב.
סה"כ: למעלה מ412 חרקים.

15 טריפסים.
סה"כ 15 חרקים.

12 טריפסים
סה"כ 12 חרקים.

25 טריפסים.
סה"כ: 25 חרקים.

בזיליקום

3 גבעולים

10 אקריות אדומות,
1 כנימת עש הטבק,
4 חדקנית,
ג׳וק 1,
גולם 1,
סה"כ: 17 חרקים.

טריפס 1,
6 כנימות עש הטבק,
חדקנית 1,
גולם 1.
סה"כ: 9 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

בזיליקום

1 חבילה

עכביש 1,
כנימת עש לבנה 12,
זבוב עש הטבק 1.
סה"כ: 14 חרקים.

10 כנימות עש הטבק לבנות.

4 כנימות עש הטבק לבנות.

10 כנימות עש הטבק לבנות

בזיליקום

1 חבילה

תריפס 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 3 חרקים.

תריפס 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 3 חרקים.

כנימת עש הטבק 1.

3 כנימות עש הטבק.

בזיליקום

1 חבילה

אקרית אדומה 1,
כנימת עש צהוב 1,
כנימת עש לבנה 28. 
סה"כ 30 חרקים

17 כנימות עש לבנות.

4 כנימות עש לבנות

9 כנימות עש הטבק

בזיליקום

1 חבילה

2 אקרית אדומה,
2 כנימות עש טבק,
1 זבוב כנימת עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

 1 כנימת עש הטבק. לא נמצאו חרקים נוספים לא נמצאו חרקים נוספים

בזיליקום

1 חבילה

לא נמצאו חרקים

פסוק 1 לא נמצאו חרקים נוספים לא נמצאו חרקים נוספים

לימונית

3 גבעולים

כנימת עש הטבק 1,
כנימת עש 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

מרווה

3 גבעולים

3 טריפסים,
אקרית אדומה 1,
7 עכבישים,
4 נמלים.
סה"כ 15 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

רוזמרין

7 גבעולים

טריפס 1,
למעלה מ100 אקריות אדומות.

סה"כ למעלה מ101 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

רוזמרין

1 חבילה

12 תריפסים,
4 אקריות שקופות,
21 כנימות עש לבן,
זבוב עש 1,
חדקנית 2,
כנימת מגן 4,
גולם 5,
אחר 1. 
סה"כ 50 חרקים

תריפס 4,
אק"ש 2,
כנימת עש 14,
כנימת מגן 7
גולם 6,
סה"כ 33 חרקים

תריפס 1,
אק"ש,
כנימת עש 14,
אחרים 8,
לפחות עוד 10 חרקים
סה"כ לפחות 34 חרקים

4 תריפסים,
17 כנימות עש
סה"כ 21 חרקים

רוזמרין

1 חבילה

תריפס 26,
עכביש 1,
כנימת עש לבנה 17,
עש הטבק 1,
אחר 1,
סה"כ: 46 חרקים

תריפס 5,
אקרית אדומה 1,
כנימת עש לבן 9
סה"כ: 15 חרקים

תריפס 4,
כנימת עש לבנה 9,
כנימת מגן 1
סה"כ: 14 חרקים

תריפסים 4,
כנימת עש לבן 10,
אחר 1,
סה"כ: 15 חרקים

רוזמרין

1 חבילה

תריפס 10,
עכביש 1,
זבוב כנימת עש צהוב 2,
כנימת עש הטבק 45
סה"כ: 45 חרקים

תריפס 5,
אקרית שקופה 1,
זבוב כנימת עש צהוב 1,
כנימת עש לבן 17
סה"כ: 24 חרקים

6 כנימות עש לבן

8 כנימות עש לבן

רוזמרין

1 חבילה

למעלה מ61 אקריות שקופות,
עכביש 1,
כנימת עש לבן 3,
סה"כ: למעלה מ65 חרקים

17 אקריות שקופות,
זבוב עש 1,
כנימת עש לבן 2,
סה"כ: 20 חרקים

4 אקריות שקופות,
כנימת עש לבן 6,
זחל עש 1,
כנימה 1,
סה"כ: 12 חרקים

8 אקריות שקופות,
כנימת עש לבן 3,
סה"כ: 11 חרקים

רוזמרין

1 חבילה

תריפס 1,
למעלה מ20 אקריות שקופות,
כנימת עלה 1,
כנימת עש טבק 1,
סה"כ: לפחות 23 חרקים

12 אקריות שקופות,
כנימת עש טבק 1,
גולם כנימת עש 1,
סה"כ: 14 חרקים

7 אקריות שקופות

8 אקריות שקופות,
עכביש 1
סה"כ: 9 חרקים.

רוזמרין

1 חבילה

7 תריפסים,
12 כנימות עש טבק,
2 חדקניות,
6 זבוב עש טבק,
2 גולם עש,
סה"כ: 29 חרקים

2 תריפסים,
11 כנימות עש טבק,
סה"כ: 13 חרקים

תריפס 1,
6 כנימות עש טבק,
סה"כ: 7 חרקים

15 כנימות עש טבק

נענע

2 חבילות

4 טריפסים,
40 אקריות אדומות,
8 עכבישים,
עש הכרוב 1,
זחל 1.
סה"כ: 54 חרקים

12 אקריות אדומות,
1 כנימת עלה.
סה"כ: 13 חרקים

5 אקריות אדומות.
סה"כ 5 חרקים

3 אקריות אדומות.
סה"כ 3 חרקים.

נענע

אריזה

5 אקריות אדומות,
7 עכבישים,
2 זבובים,
כנימת עלה 1,
רימה 1,
6 טריפסים.
סה"כ: 22 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

3 גבעולים

4 אקריות לבנות,
6 אקריות אדומות,
9 עכבישים,
4 כנימות עלה,
סה"כ: 23 חרקים.

אקרית אדומה 1,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
גולם עש הטבק 1.
סה"כ: 7 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

1 צרור

למעלה מכמה עשרות טריפסים,
למעלה מ80 אקריות אדומות,
עכביש 1,
למעלה מ20 כנימות עש הטבק,
רימה 1,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ120 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

1 צרור

עכביש 1,
3 פסוקים,
למעלה מ50 רימות.
סה"כ: למעלה מ54 חרקים.

2 רימות.

1 עכביש,
1 רימה.
סה"כ: 2 חרקים

לא נמצאו חרקים נוספים

כרובית

1 חבילה

למעלה מ150 טריפסים,
1 זחל.
סה"כ: למעלה מ151 חרקים.

11 טריפסים.
סה"כ 11 חרקים.

3 טריפסים.
סה"כ: 3 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרובית

חבילה 1

2 טריפסים,
עכביש 1,
סה"כ 3 חרקים

טריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרובית

חבילה 1

2 תריפסים

1 אקרית שקופה

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

1 חבילה

8 טריפסים,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה,
זחל 1.
סה"כ: 13 חרקים.

זחל 1,
4 חיפושיות.
סה"כ: 5 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

1 חבילה

מעל ל100 טריפסים,
עכביש 1.
סה"כ: למעלה מ101 חרקים.

10 טריפסים.
סה"כ: 10 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

4 קלחים

17 טריפסים,
6 כנימות עלה,
זחל עש 1,
סה"כ: 24 חרקים

3 טריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 6 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

שיבה

3 גבעולים

3 טריפסים,
עכביש 1.
סה"כ: 4 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

שמיר

1 צרור

למעלה מ200 חרקים שונים.

6 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1,
3 תולעים לבנות,
אחר 1.
סה"כ: 11 חרקים.

6 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1,
תולעת לבנה 2.
סה"כ: 9 חרקים.

2 תריפסים

עלי רוקלה

1 חבילה

1 אקרית שקופה,
זחל 4,
גולם כנימת עש 1
סה"כ: 6 חרקים

2 זחלים

זחל 1

לא נמצאו חרקים

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ150 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
עכביש 1,
כנימת עש לבן למעלה מ200,
חילזון 1
זחל 2,
רימות 1,
זבוב כנימת עש למעלה מ150
סה"כ: למעלה מ500 חרקים

תריפסים 37,
כנימת עש למעלה מ250,
זחל 1,
זבוב כנימת עש למעלה מ27,
סה"כ: למעלה מ300 חרקים

למעלה מ10 תריפסים, 
למעלה מ250 כנימות עש לבנות,
זחל 1,
5 זבוב כנימת עש טבק,
סה"כ: למעלה מ265 חרקים

למעלה מ200 כנימות עש לבנות

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ150 תריפסים,
למעלה מ300 כנימת עש הטבק,
למעלה מ60 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ510 חרקים
40 תריפסים,
למעלה מ200 כנימות עש הטבק,
40 זבובי עש הטבק,
סה"כ: למעלה מ280 חרקים.
20 תריפסים,
למעלה מ250 כנימות עש הטבק,
25 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ295 חרקים.
 10 תריפסים,
למעלה מ150 כנימות עש הטבק,
20 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ180 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ80 תריפסים,
למעל מ150 כנימות עש הטבק,
20 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ250 חרקים.
2 תריפסים,
למעלה מ100 כנימות עש הטבק,
1 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ103 חרקים.
4 תריפסים,
למעלה מ50 כנימות עש הטבק,
2 זבובי עש הטבק,
3 זחלים,
1 אחר.
סה"כ: למעלה 60 חרקים.
תריפס 1,
למעלה מ50 כנימות עש הטבק,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ52 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ218 תריפסים,
למעלה מ40 אקריות אדומות,
למעלה מ11 עכבישים,
למעלה מ21 כנימות עלה.
סה"כ: למעלה מ290 חרקים.
26 תריפסים,
18 אקריות אדומות,
5 עכבישים,
5 כנימות עלה,
1 אחר.
סה"כ: 55 חרקים.
2 תריפסים,
4 אקריות אדומות,
1 עכביש,
1 אחר.
סה"כ: 8 חרקים.
4 תריפסים,
2 אקריות אדומות,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 9 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ79 תריפסים,
למעלה מ150 כנימות עש הטבק,
אחר 1,
למעלה מ30 זבובים עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ251 חרקים.
 למעלה מ8 תריפסים,
למעלה מ170 כנימות עש הטבק,
3 זבובי עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ181 חרקים.
למעלה מ5 תריפסים,
למעלה מ150 כנימות עש הטבק,
למעלה מ5 זבובים עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ 160 חרקים.
למעלה מ4 תריפסים,
למעלה מ 200 כנימות עש הטבק,
למעלה מ 5 זבובי עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ209 חרקים.

קורנית

1 חבילה

תריפס 1,
3 אקריות שקופות,
למעלה מ29 אקריות אדומות,
כנימת עלה 2,
למעלה מ19 כנימות עש הטבק,
זבוב כנימת עש הטבק 2,
זחל 1
סה"כ: למעלה מ60 חרקים

אקרית אדומה 12,
כנימת עש הטבק 10
סה"כ: 22 חרקים

אקרית אדומה 11,
כנימת עש הטבק 6,
סה"כ: 17 חרקים

אקרית אדומה 6,
כנימת עש הטבק 16,
זבוב כנימת עש 1,
סה"כ: 29 חרקים

אורגנו טרי

1 חבילה

3 זבובים,
למעלה מ48 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
למעלה מ40 זבוב כנימת עש,
סה"כ: למעלה מ92 חרקים

זבוב 1,
למעלה מ34 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
למעלה מ6 זבוב כנימות עש,
סה"כ: למעלה מ42 חרקים

למעלה מ14 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
סה"כ: למעלה מ15 חרקים

21 כנימות עש טבק

עלי תרד

1 חבילה

4 תריפסים,
2 אקריות שקופות,
20 אקריות אדומות,
6 עכבישים,
9 כנימות עלה,
1 כנימת עש הטבק מכונפת,
1 מכונפת,
1 חדקנית,
1 זחל,
2 חיפושיות,
6 אחרים.
סה"כ: 53 חרקים.
1 תריפס,
1 אקרית שקופה,
4 אקריות אדומות,
1 עכביש,
1 כנימת עלה.
סה"כ: 8 חרקים.
 2 אקריות אדומות

 1 אקרית אדומה,
2 כנימות עלה.

סה"כ: 3 חרקים.

 

בצל ירוק

1 חבילה

11 תריפסים.22 תריפסים3 תריפסים

לא נמצאו חרקים

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל