תרומות – לחץ כאן

כלב שסיכן את הנוסעים ברכבת

שאלה:

אדם שנכנס לתוך קרון רכבת עם כלב במקום שמותר לכלבים ופתאום הכלב התחיל להשתולל מסיבה לא ברורה, הגיע אדם שני וירה בכלב . האם צריך לשלם לו על הכלב?

תשובה:

שלום וברכה, 

בקרון שלא אוסרים להכניס כלבים, והכניס כלב שלא מסוכן והכלב חרג והתחיל להשתולל ולסכן או להפחיד את הנוסעים והקדים נוסע וירה בכלב, חייב לשלם לבעל הכלב. ויש לחלק את התשלום בין כל נוסעי הקרון שנהנו מהריגת הכלב. ואם הכלב היה מועד להשתולל או שהיה איסור להכניס כלבים, פטורים מלשלם לבעל הכלב.

בהצלחה.

מקורות:

כתב השו"ע סימן שפ סעיף ד:

הכניס חמור בספינה וקופץ בספינה ובקש לטבעו, ובא א' והשליך החמור לנהר, אם דרך להכניס חמורים בספינה [ביאר הש"ך שאין דרכם לקפוץ] אז המשליכו חייב לשלם; ואם לאו, פטור, דאז החמור מקרי רודף וכל כיוצא בזה, וכן נ"ל עיקר (מרדכי פרק הגוזל בתרא ותשובת מיימוני דספר נזיקין סימן כ'). 

וראה ביש"ש ב"ק פ"י סימן נב שכתב שבמקרה שהיה מותר להכניס חמור והחמור התחיל לקפוץ ולסכן את האנשים חייבים כולם לשלם על הפסד החמור. 

Join the Conversation

2 Comments

  1. מה לגבי הבית יוסף? בית יוסף חושן משפט סימן שפ
    ודברי תימא הם דאטו מי שיש לו כלב רע או דבר המזיק שחייב להרגו ולסלק הדבר המזיק כדי שלא יוזקו אחרים אם קדמו אחרים והרגוהו מי מחייבי

  2. הדרכי משה תירץ על כך: ואין בדבריו ממש דזה לא מקרי דבר המזיק דכל החמורים בחזקת שימור קיימי ודרכן [נ"א ואין דרכן] בקפיצה ולאו שינוי הוא ואם אירע לו אונס פתאום אף על פי שמותרין להציל עצמן לטבוע החמור מכל מקום צריכין לשלם לו החמור דומיא דעמד עליהם נחשול שבים שנתבאר דאף על פי שמותרין להטיל המשא כדי להציל עצמן מכל מקום חייבים לשלם והוא הדין כאן:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל