לתרומות לחץ כאן

האיסור לעקור אילן פרי

שאלה:

שלום,
יש לי בעיה…
אני חושב שעשיתי משהו לא בסדר (אני חושב),
יש לי במרפסת אדניות עם פרחים, עץ לימון, פאפיה, ורוזמרין.
נמאס לנו מלטפל בעציצים, אז לקחתי את עץ הפאפיה ושברתי אותו באמצע הגזע…
בקיצור.. אני רוצה להתפטר מכל האדניות עם העצים ה"חצי מתים" וכמובן מהאדניות עם הפאפיות הנוראיות שחצויות באמצע…
השאלה היא: האם מותר לי/ איך מותר לי להתפטר מהאדניות האלו?

תשובה:

שלום וברכה

אכן זה היה לא טוב מה שעשית, אסור לעקור עץ מאכל, כרגע אם זה עדיין חי ויכול לצמוח אז אין לעקור לבד, יש לעשות על ידי גוי, והכי טוב למכור לו את זה [תסביר לו שמבחינה דתית אסור לך לעקור בלי למכור לו את זה].

מקורות:

התורה אסרה עקירת אילנות שנאמר (דברים כ,יט) ‘לא תשחית את עצה’, אך נתבאר בגמרא ובפוסקים שאיסור זה הוא רק כשהדבר נעשה דרך השחתה, אך אם נעשה לצורך האדם אין בזה איסור זה. ומשום כך מבואר בגמרא (ב”ק צב,א) שמותר לקצוץ אילן המזיק לאילנות אחרים, או לשדות אחרים, וכן בבבא בתרא כו,א מבואר שמותר לקוץ אילנות דקל כדי שלא יזיקו הציפורים שבאים אליו לענביו של רב יוסף. ומטעם זה כתב בחוות יאיר סי’ קצ”ה שאילן המחשיך ביתו של אדם, מותר לעוקרו, אך כתב שאם ניתן לקוץ את ענפיו אין לעקור את האילן אף אם מחמת כך יצטרך מפעם לפעם לקוץ האילנות שוב. וכך מבואר גם בתשב”ץ קטן סי’ שס”ט שאילן המזיק לבית אפילו הוא נושא פרי מותר לקוצו, וכן בשו”ת הרשב”א ח”ז סי’ תק”י.

ומכיון שבדבר זה יש גם חשש סכנה כמבואר בגמ’ בב”ק שם ובסוכה כט,א אף שבחוות יאיר שם כתב שכשהאילן מפריע לו אין לחוש גם לסכנה, אך בתועפות ראם על היראים בסי’ שפב אות ד’ כתב שסכנה יש בזה, ולכן כתבנו שאם ניתן לעשות את הקציצה על ידי מכירתו לגוי והעברתו למקום אחר שבכך אין זה ‘בל תשחית’ כלל עדיף לנהוג כך. ור’ עוד תשובה בשו”ת שבט הלוי חלק ב’ סי’ ר”ח לענין קציצת אילן ששורשיו נכנסים לקברי צדיקים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל