תרומות – לחץ כאן

הזכרת שם ה' בלימוד ברכות ההפטרה עם יחד שסובל מקשיי למידה

שאלה:

האם מותר לי ללמד ילד עם קשיי קריאה (ועוד שלל קשיי לימוד) חמורים את הברכות לבר מצוה עם שם ה׳? (רק לצורך הדוגמא אנחנו עשינו כבר 14 שעות לימוד ועוד לא סיימנו את מפטיר)

תשובה:

שלום וברכה

אם אין לו אפשרות ללמוד באופן אחר, ויש חשש שאם לא תלמד אותו כך לא יקלוט – מותר.

בהצלחה

מקורות:

שו"ע סי' רטו סעי' ג, וראה שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סי' נו:

מש"כ טעם שהרי צריך שילמוד הברכה כתקונה שיהא נוסחה רגיל על לשונו כתיקנה שאם יבא לצאת בו ידי חובתו שלא ישנה במטבע ברכות, הוא טעם רק למלמד עם קטנים הברכות בעצמן איך לאומרן דע"ז יש לחוש שיתרגלו לומר כמו שמלמדן בלא הזכרת השם, ובזה איירי המחבר בש"ע שם /או"ח סי' רט"ו/ סעיף ג' שכתב שמותר ללמד לתינוקות הברכות כתיקנן ואף על פי שהם מברכים לבטלה בשעת הלמוד, ונראה שאף גדול שצריך להתלמד הברכות יהיה מותר לומר כתיקנן מטעם זה שלא יבא לשנות בעת שצריך לברכה, ומה שנקט תינוקות הוא אורחא דמלתא שלא מצוי כלל שגדול יצטרך ללמוד קריאת הברכות 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל