תרומות – לחץ כאן

הזכרת מוריד הטל לנשים

שאלה:

פסק השו"ע (קי"ד ס"ט) שמועיל לומר מוריד הטל כנגד התפילות ב30 יום שלאחר פסח להרגיל לשונו, אשה ספרדייה שבקביעות מתפללת תפילה אחת ביום כמה פעמים צריכה לומר? האם מועיל לומר 30 פעם כנגד מה שמתפללת ב30 יום?

תשובה:

שתעשה את עצת המהר"ם מרוטנבורג, לומר 90 פעם "מחייה מתים את הרב להושיע מוריד הטל".

בהצלחה

Join the Conversation

8 Comments

  1. יסוד ההלכה הוא שאחרי 30 יום אדם משנה הרגלו, ואי"ז מצד התשעים פעם כי גם אשה שלא מתפללת ג' תפילות, מוסכם בהלכה שאחרי שלושים יום אינה חוזרת, אלא שחידשו הראשונים ע"פ הירושלמי ש"אם ריחק נגיחותיו מהני קירב נגיחותיו לא כל שכן", דהיינו שאם יאמר ביחד מה שאומר ב30 יום ודאי שמועיל, ואין בזה סברא של תשעים, א"כ כל אדם לפי עניינו, האיש בתשעים והאשה [לספרדים שחייבת תפילה אחת ביום] לפי עניינו, כנלע"ד.

  2. מכמה אחרונים מוכח שהכל תלוי בימים ומזה נגזר הפעמים, המ"א מחלק בין שאלה להזכרה דבהזכרה צריך לחזור יותר פעמים מתשעים ובשאלה צריך פחות פעמים, ולא קשה לו מה החילוק בין התרגלות הלשון לשאלה או ולהזכרה, כי הכל מתחיל מהימים והתוצאה היא הפעמים, וכן להט"ז שמספיק רוב ל' יום ואפילו חיסר כמה ימים מהני, לא שייך רוב אלא ביחידה ולא במספר כמו שלא מועיל רוב מ' סאה במקוה, ובהכרח שזה יחידה של חודש ומועיל רוב החודש. וממילא אם נחליט שאשה מעירא חייבת רק בפעם אחת ממילא גם לגבי התרגלות יהיה ב30 יום, אף שמסברא זה תמוה.
    אמנם החתם סופר למד שזה 90 יום בדווקא שהביא לגבי שמות בגיטין שצריך שיורגל 90 פעמים כמו בהזכרת משיב הרוח, ומבואר שהוא ענין מספרי שאינו תלוי בימים

  3. הדברים ידועים ראה משנה ברורה קיד לז וכף החיים שם, אבל נראה בעיני פשוט שדברו על כך שביום הראשון אין ג' תפילות, ויש הבדל בין שאלה להזכרה, אבל לבוא ולחדש עד כדי כך שגם מי שבאופן קבוע אינו מתפלל אלא תפילה אחת ובעצם הזכיר רק שליש, יועיל לו בגלל מעבר הימים, לא נשמע נכן.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל