תרומות – לחץ כאן

מילה שלא בזמנה ביום טוב – המשך

שאלה:

שלום רב,
למה לא אומרים מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש (שחיטה) הותרה הוצאת דם גם לצורך מילה שלא בזמנה, וכפי שמותר להוציא התינוק כשאין עירוב כאשר המילה בזמנה כי נחשב לצורך יו"ט?
על אותה הדרך נשאל למה אסור לגרד את הראש (גוזז) או לקלף פצע (מוציא דם) בעוד שמותר לשחוט ולמרוט נוצות העוף?
ולסיכום מה התנאי להפעיל את הכלל של מתוך ?
בברכת גוט וועך

תשובה:

שלום וברכה

לצורך מצוה שאינה צורך היום ויכולה להעשות מחר לא נאמר דין מתוך, למשל לענין ביעור חמץ שנאמר שביום טוב כופה עליו כלי, והאריך בביאור ענין זה בחזון איש סי' קטז ס"ק טז, וראה סי' תקו סעי' ד, והטעם משום שאין בזה הנאת גופו.

לגבי קילוף פצע יש לעיין, כיון שיש כלל שצריך דוקא צורך חיובי ולא צורך שלילי, למשל, המחלוקת הידועה לגבי הוצאת המת, וראה רמב"ן שבת קכד, ואולי גם כאן זה תלוי בנדון זה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל