תרומות – לחץ כאן

פילגש בזמנים עברו

שאלה:

בימים שעברו בזמן הראשונים הייתה פילגש השאלה אם הוא היה חייב להיות נשוי בשביל פילגש

תשובה:

שלום רב,

שלום רב,

הגמרא בסנהדרין כא מביאה שההבדל בין פילגש לאישה הוא שבפילגש אין קידושין ואין כתובה, אלא מייחד אותה לשם פילגשות. יודגש, כי בכסף משנה על הרמב"ם (מלכים פ"ד ה"ד) כבר ציין לדברי רש"י על התורה שכתב שפילגש יש בה קידושין ואין בה כתובה, והרמב"ן תמה עליו. אולם הגירסה הנכונה אין בה קידושין ואין בה כתובה.

יש רק מחלוקת ראשונים עקרונית האם פילגש מותרת לכל אדם או שהיא אסורה ומותרת רק למלך. דעת הרמב"ם (מלכים פ"ד הלכה ד') שפילגש מותרת רק למלך. וכבר כתבו האחרונים (ראה שם בלחם משנה) שהרמב"ם לשיטתו בהלכות אישות פי"א שאדם שבעל אישה בלי קידושין עובר על איסור דאורייתא. אולם הראשונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שפילגש מן התורה מותרת גם לשאר האנשים. אולם מדרבנן נראה שהיא אסורה גם לשיטתם, ראה בכסף משנה שם, ובשו"ת ריב"ש סי' שצה ושצח.

לכאורה מאחר שאין בה קידושין, היא אינה אשת איש כלל. וגם אם עזבה והלכה למישהו אחר אין בזה כל בעיה. אמנם ראה בשו"ת אבני נזר אבה"ע ח"א סי' נו אות ג' שם כתב לפחות בשיטת הרמב"ם שפילגש מותרת רק למלך, שלאחר שייחד אותה לשפם פילגשות זה סוג של קניין והיא אסורה לאחרים. וזוהי הסיבה שכתב הרמב"ם שלשאר אנשים אין היתר של פילגש משום שהיא תהיה מותרת לאחרים וממילא לדעתו יש כאן איסור של לא תהיה קדשה.

ומ"מ ברור שאם הוא נשוי עם אישה אחרת או לא, זה לא רלוונטי לנושא של הפילגש. יש רק סוגיה נוספת האם יש חרם דרבינו גרשום גם על פילגש, וזה היה יכול להיות רלוונטי אם הוא כבר נשוי עם אישה אחרת. ראה באוצר הפוסקים סי' א' שהרחיבו בזה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל