תרומות – לחץ כאן

ספירת העומר לפני התפילה / אכילה לפני ספירת העומר

שאלה:

שלום
האם אפשר לברך ולספור ספירת העומר עם צאת הכוכבים ולהתפלל רק זמן אחרי?

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין היה מקום לומר שעדיף לספור מיד, שכן לגבי הספירה עיקר זמנה הוא בתחילת הלילה, ולכן אגב ראוי שלא לאחר זמן ערבית בימים אלו, ומי שיש לו מנין מאוחר קבוע היה מן הדין שיספור תחילה, כיון שלגביו לא שייך הטעם של תדיר ושאינותדיר תדיר קודם. אלא שלמעשה המנהג לא כך, ומשני טעמים: ראשית, כדי שלא להפסיד את המעלה המיוחדת של ספירה בציבור ברוב עם, שנתנו לה הפוסקים יחודיות, ראה של"ה מס' פסחים, הביא בחוק יעקב סי' תפט ס"ק ז ובסידור היעב"ץ. שנית, הסגולה הטובה ביותר לא לשכוח לספור, הוא ספירה בציבור במנין, אדם שיתרגל לספור לבד, סופו לשכוח יום אחד, ראה שבט הלוי ח"ו סי' נג. וכן הסכימו להלכה בשו"ת אגרות משה ח"ד סי' צט ושו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' נו, עיי"ש שדנו בהעמדת שומר כדי לאכול לפני ערבית בימים אלו, שיש להקל בכך ולא יספור קודם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל