תרומות – לחץ כאן

שוכר שנכנס לדירת קיט וסבר שהדירה בחינם

שאלה:

שלום וברכה להרב שליט"א .
יש לי שאלה .
הסיפור היא כך :
דיברתי אם חבר שלי שנותן לי דירה מיום רביעי חול המועד עד אחרי שביעי של פסח ואמר לי שזה נעול רק עם קוד.
והגעתי מאוחר בלילה וזה היה גם נעול בטעות עם המפתח . ומישהו יש לו את הפתח מחוץ לעיר.
אז חבר שלי היציע לי לדפוק אצל המשכיר שלו שגר ליד שאולי יש לו מפתח.
אז דפקתי ואמרו לי שאין להם מפתח.
והיא היציע לנו ליכנס לדירה שלה ליד זה לישון הלילה.
בבוקר יום חמישי אמרתי לאשתי לשאול אותה אם זה פנוי לשביעי של פסח
ואם כן נשלם על זה .
אז היא ענתה שבדרך כלל זה 250 והיא תעשה לנו ב 200
ושמחנו שיש לנו כבר דירה לשביעי של פסח כי הדירה של חבר שלי לא פנוי לשבת כי מישהו כבר רוצה את זה.
אז היינו בדירה רביעי לילה ונשארנו כבר גם יום חמישי
ביום שישי רציתי לשלם לה את ה200 שח על הדירה לשבת שביעי של פסח .
אז היא אומרת מה פתאום רק 200 זה 200 לכל לילה שהייתם פה
אז אמרתי לה שלא אמרת לנו שכל לילה עולה דיברנו רק על שבת
. והיא מבקשת לי על 3 לילות
וחוץ מזה רביעי לילה כשנתקענו בחוץ כי הדירה של חבר שלי היה נעול . היא לא אמרה שזה בתשלום
היא אמרה אתם יכולים להיכנס לדירה ליד הדלת פתוח. שזה ריק עכשיו.
אז רק עכשיו שישי בצהריים נודע לי שזה בתשלום לכל לילה
התקשרתי לחבר שלי לשאול אותו מה עם הדירה שלו ענה לי שבסוף זה ריק בשבת .
אז עזבתי את הדירה שלה.
עכשיו השאלה על כמה לילות אני חייב לשלם ?
רביעי לילה היא לא אמרה שזה בתשלום
ולשבת יצאנו בסוף אבל היא טוענת שזה כבר מאוחר להשכיר לאחר.
אז היינו בדירה שלה שתי לילות – שהיא לא הודיע לי מראש שזה בתשלום .
ובשבת יצאתי .
כמה אני חייב לשלם לה ??
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

השוכר צריך לשלם עבור שלושת הלילות – 600 ש"ח.

בהצלחה.

מקורות:

א. תחילה נבאר לגבי טענתו של השוכר שחשב שהדירה הושאלה בחינם.

בשו"ע חו"מ סימן שסג סעיף י וז"ל: יש אומרים שזה שאמרנו בחצר העשויה לשכר חייב להעלות לו שכר, אפילו שכרו מראובן ונתן לו השכר, ונמצאת שאינו שלו אלא של שמעון, צריך ליתן לשמעון שכרו. ואפילו שכרו מראובן בפחות מכדי דמיו, צריך ליתן לשמעון כל השכר הראוי ליתן לו. מבואר שאם שכר ע"ד לשלם מחיר נמוך ואח"כ התברר שהדירה שייכת לאדם אחר, חייב לשלם את מלוא השכירות ואינו יכול לומר דעתי הייתה לשלם פחות.

וקשה שבגמרא ב"ק דף קיב ע"א מבואר שאם הניח האב לבניו פרה וטבחו היורשים את הפרה ואכלוה, והתברר ששאולה והרי היא של אדם אחר, חייבים לשלם דמי בשר בזול, ולא את מלוא המחיר, כיון שאם היו יודעים שאינה שלהם לא היו טובחים, והקשה בקצות שם ס"ק ז מ"ש משכירות שאם לא ידע שמשלם את מלוא דמי השכירות. תירצו האולם המשפט ובקהילות יעקב ב"ק סימן יח שביורשים ששחטו פרה שהייתה בבית אביהם נחשב לאונס גמור, כיון שהייתה הפרה ברשות האב לא אמורים לדעת שהפרה מושאלת ושייכת לאחרים. אבל בבית לא היה למשכיר חזקה בבית, אלא הראה את הבית לשוכר והשכיר לו, לא נחשב השוכר לאונס ולכן חייב השוכר לשלם את כל מחיר השכירות. לפ"ז במקרה הנ"ל שהשוכר חשב שהדירה בחינם לא מוגדר כאונס וחייב לשלם עבור השכירות.

ב. גם על השבת שעזבו את הדירה חייבים לשלם מחיר מלא מאחר והשכירות התחילה ביום רביעי וחמישי נחשב לקניין על השכירות ולא יכולים לבטל את השכירות אחרי שהתחילה השכירות, ואם הדירה נשארה ריקה ולא היה שוכר חילופי חייבים לשלם גם השבת. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל