תרומות – לחץ כאן

טבילת כלי איחסון של אוכל

שאלה:

שלום וברכה
רציתי לדעת האם צריך להטביל קופסא מברזל שממלאים בה מלח סוכר. תודה רבה

תשובה:

כלי איחסון, יש שפוטרים מטבלה ויש שמחייבים בטבילה, ולמעשה יש לטבול ללא ברכה.

מקורות:

בחי' רעק"א ריש סי' קכ הביא בשם שו"ת בית יהודה שא"צ לטבול, והביא שיש שהחמירו בזה בכלי מתכות וכן נראה באיסור והיתר, ובשו"ת ציץ אלעזר ח"ח סי' כו פסק להקל בזה, אמנם בבן איש חי פרשת צו החמיר בזה, ובדרכי תשובה שם ס"ק ו הביא שיש לטבול ללא ברכה, וראה שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' סןו שהביא מחלוקת בענין זה, וכתב שאם מביאים אותם לסעודה לכל הדעות יש לטבול, וכן הורה הגרי"ש אלישיב לטבול ללא ברכה. בחוט שני עמ' כד החמיר עוד יותר, שכל המחלוקת היא רק בחביות גדולות שלא עשויות לבוא לשולחן, אבל כלי איחסון קטנים ודאי יש לטבול.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל