תרומות – לחץ כאן

כלאיים – שני זנים של מין אחד

שאלה:

לרב שלום.
האם מותר לשתול עגבניית שרי עם עגבנייה רגילה?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה

שני זנים של אותו מין אין ביניהם כלאים.

מקורות:

רמב"ם כלאים פ"ג הל א-ו

א] יש מינין בזרעין שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה מפני שינוי מקומות והעבודה שעובדין הארץ עד שיראה כשני מינין ואע"פ שאין דומין זה לזה הואיל והן מין אחד אינן כלאים זה בזה.

ב] ויש בזרעים שני מינין שהן דומין זה לזה וצורת שניהן קרובה להיות צורה אחת ואעפ"כ הואיל והן שני מינין הרי אלו אסורים זה עם זה.

ג] כיצד החזרת עם חזרת גלים והעולשין עם עולשי שדה והכרישין עם כרישי שדה הכסבר עם כסבר הרים וחרדל עם חרדל מצרי ודלעת המצרית עם דלעת הרמוצה אינן כלאים זה בזה וכן החטין עם הזונין והשעורים עם שבולת שועל והכוסמין עם השיפון והפול עם הספיר והפורקדן עם הטופח ופול לבן עם השעועים והקשות עם המלפפון והכרוב עם התרובתור והתרדין עם הלעונין אינן כלאים זה עם זה אבל הצנון עם הנפוסין והחרדל עם הלפסן ודלעת יונית עם דלעת מצרית או עם דלעת הרמוצה אף על פי שדומים זה לזה הרי אלו כלאים זה בזה.

ד] וכן באילן שיש שני מינין שדומין זה לזה בעלין או בפירות הואיל והן שני מינין הרי אלו כלאים כיצד התפוח עם החזרד והפרסקין עם השקדים והשזפין עם הרימין אע"פ שדומין זה לזה הרי הן כלאים זה בזה אבל האגסים עם הקרוסטמלים והפרישים עם העוזרדין אינן כלאים זה בזה.

ה] וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות אף על פי שהן שני מינין בטבען הואיל ועלין של זה דומין לעלין של זה או פרי של זה דומה לפרי של זה דמיון גדול עד שיראו כשני גוונין ממין אחד לא חששו להן לכלאים זה עם זה שאין הולכין בכלאים אלא אחר מראית העין.

ו] כיצד הלפת עם הצנון אינן כלאים זה בזה מפני שפרייהן שוין והלפת עם הנפוס אינן כלאים זה בזה מפני שהעלין שלהן שוין אבל צנון עם הנפוס אע"פ שהעלין דומין זה לזה והפרי דומה לפרי הרי אלו כלאים הואיל וטעם פרי זה רחוק מטעם פרי זה ביותר וכן כל כיוצא באלו.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל