תרומות – לחץ כאן

גיהנם יותר מי"ב חודש

שאלה:

כתוב בשו"ע יו"ד ר"ם,ט הגמ' בקידושין לב שאומרים "הריני כפרת משכבו" י"ב חודש, והש"ך מביא רש"י שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב חודש.
וכן, שם בסי' שע"ו, ד ברמ"א שנוהגים לומר קדיש י"א חודש ולא י"ב חודש כדי לא לעשות אביו ואמו כמשפט רשעים שהוא י"ב חודש. ושם מדברים הפוסקים במקרה שבאמת אביו רשע, אם להגיד קדיש בחודש הי"ב.
וקשה, הרי כתוב בהדיא בר"ה י"ז ועוד הרבה מקומות שיש באמת מושג של גיהנם ועוד עונשים לרשעים אף יותר מי"ב חודש. למה הפוסקים לא מתייחסים למי שאביו חילל שבת או פגם בברית ח"ו שמקבל גיהנם יותר מי"ב חודש שאולי צריך להגיד קדיש והריני כפרת משכבו יותר מי"ב חודש?

תשובה:

ככל שמדובר בתינוק שנשבה וכדומה, הרי לא על זה מדובר בגמרא שם… וככל שמדובר במשומד, כופר וכדומה, אזי מן הסתם לא לגביו נתקן לומר קדיש.

שנדע רק טוב בזה ובבא.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל