לתרומות לחץ כאן

גיהנם יותר מי"ב חודש

שאלה:

כתוב בשו"ע יו"ד ר"ם,ט הגמ' בקידושין לב שאומרים "הריני כפרת משכבו" י"ב חודש, והש"ך מביא רש"י שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא י"ב חודש.
וכן, שם בסי' שע"ו, ד ברמ"א שנוהגים לומר קדיש י"א חודש ולא י"ב חודש כדי לא לעשות אביו ואמו כמשפט רשעים שהוא י"ב חודש. ושם מדברים הפוסקים במקרה שבאמת אביו רשע, אם להגיד קדיש בחודש הי"ב.
וקשה, הרי כתוב בהדיא בר"ה י"ז ועוד הרבה מקומות שיש באמת מושג של גיהנם ועוד עונשים לרשעים אף יותר מי"ב חודש. למה הפוסקים לא מתייחסים למי שאביו חילל שבת או פגם בברית ח"ו שמקבל גיהנם יותר מי"ב חודש שאולי צריך להגיד קדיש והריני כפרת משכבו יותר מי"ב חודש?

תשובה:

ככל שמדובר בתינוק שנשבה וכדומה, הרי לא על זה מדובר בגמרא שם… וככל שמדובר במשומד, כופר וכדומה, אזי מן הסתם לא לגביו נתקן לומר קדיש. [אבל באמת נראה שהנקודה היא שהיחד לבן כלפי אביו צריך להיות שהוא מקסימום מאותם הרשעים שנענשים בגיהנום י"ב חודש, והבן לא צריך לדון את אבא שלו כרשע כזה איום ונורא שאיננו יוצא מן הגיהנום גם לאחר י"ב חודשים, ויסוד הזה זכור לי משיחה של ר' חיים שמואלביץ שאדם צריך לחפש את המעלות של אביו ואפילו לראות בו גדול הדור בדבר מסוים, וכלומר שהבן רואה את מעלות אביו ולא את החסרונות. וכך גם נראה לי בענין העברות שעשה האב, הבן צריך לראות בו כמה שפחות עברות ולפי זה להתנהג עימו. וגם אם ישראל שהרי הוא יודע וראה אותו עושה עבירות כמו חילול שבת או שאר עבירות חמורות, כאן ניתן לדון לכף זכות שהיה שוגג גמור כי כלל לא ידע את חומרת האיסור ואת יסודות האמונה המביאים לדברים.]

שנדע רק טוב בזה ובבא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל