תרומות – לחץ כאן

מותר להקפיא כבד טרי יותר משלוש יממות?

שאלה:

שלום
האם אפשר להקפיא כבד טרי טרם צליתו,ולהוציא אותו מההקפאה ואז לצלותו שתי וערב ?
תזכו למצוות.

תשובה:

שלום רב.

בשר לא מוכשר ששהה שלוש יממות ללא הכשרה [מליחה בבשר רגיל וצלייה בכבד] אי אפשר לאוכלו אלא בצלייה ולא בבישול.אולם, בשעת הדחק גדול [שאין לו בשר אחר לשבת וכיוצא בזה], מנהג בני ספרד להתיר לבשלו לאחר הצלייה גם אם שהה קודם לכן ג' יממות, ובלבד שקודם הבישול יעשו לו חליטה במים רותחים. כן כתב בס' זבחי צדק ס"ק קלב ובשו"ת פעולת צדיק ח"ב סי' קמג, וכן פסק הבן איש חי פ' קדושים סעי' י.

להלכה, דעת הגרי"ש אלישיב שאין להקל בכך אלא במקום צורך גדול, ואילו הגר"ע יוסף התיר לעשות כך, אלא שהורה שהרוצה להחמיר יחלוט אותו קודם הבישול ברותחים.

מקורות:

ראה שו"ע יו"ד סי' סט סעי' יב. על בשר מוקפא, ראה באר היטב שם סעי' ח, פתחי תשובה שם, שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' כז-כח, שו"ת ישיב משה עמ' צו בשם הגרי"ש אלישיב, ושו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' ד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל