לתרומות לחץ כאן

מסחר במאכלות אסורות / ערלה בחו"ל

שאלה:

נשאלתי ע"י יהודי שזה עתה מתחיל להתקרב לשמירת התומ"צ

יש לו מפעל שמגדל ושוחט עופות (נבילה) האם יש אופן להתיר לו להמשיך להחזיק את העסק או שעליו למכרו בהזדמנות הראשונה (בלי לגרום לעצמו הפסד)

ושאלה דומה, אחד במצב דומה שרוצה לקנות חווה גדולה לנטות שם אילנות שיתנו פרי תוך שנה וחצי (בגלל שנוטעים שורשי אילן ולכן הם גודלים הרבה יותר מאילו היו נוטעים גרעינים), יצויין שהשואל והחווה בחו"ל

תשובה:

שלום וברכה

1. הגם שנבלה מותרת בהנאה אסור לעשות מסחר בנבלות ועליו למכור את העסק.

2. ערלה אפילו בחו"ל אסורה גם בהנאה [יש נדון רחב אם האיסור מדרבנן או הלכה למשה מסיני, אבל ערלה בחו"ל אסורה בהנאה] כך שאין מקום לשאלה, ודאי אסור [מלבד האיסור הנ"ל 1].

שבת שלום.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיז

סעיף א

כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר), (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות), חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו: יעשה לכל מלאכה (ויקרא ז, כד). ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  (וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטריפה בביתו), (טור), מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך. הגה: וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח). וכן מותר לגבות דברים טמאים, בחובו, מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה). ואסור למכור לעובד כוכבים נבלה בחזקת כשרה (טור). (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח). וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. א) למה בהלכה מותר לצייד למכור את הדברים הטמאים שנזדמנו לו ולא יצטרך לזורקם? זה הרי איסור סחורה! וכנ"ל בתשובה, למה יותר לו למכור לנוכרי ולא יצטרך להשליך ולספוג את ההפסד?

    ב) לעצם העניין, למה לא לומדים בנין-אב מחלב שאכן מותר לסחור באיסורי אכילה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל