לתרומות לחץ כאן

ספרי חול בשירותים / בזיון שם השם שנכתב בלשון לעז

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

כשאדם רוצה להסיח הדעת מן דברי תורה בשירותים ולוקח ספרי חול שנכתב ע"י נכרי בחו"ל ולפעמים הכותב כתב שם "גוד" (God) באנגלית שמשמעו אלוקות אבל רוב רובם בחו"ל נוצרים וכשהם מתפללים הרבה אם לא רוב מתפללים לאותו האיש שמבולבלים שהוא סוג אלוקות. אף שיש דעות שנוצרים לא ממש עבודה זרה לנכרי ויש דיון על ענין להאמין במושג של אלקה לנכרי ולא בדיוק ממש בייחוד כמו צווה לנו ה' ואף שדבר כזה של שיטוף אסור לגמרי ליהודי ככל תוקף של עבודה זרה ממש, לגוי יש דעות בפסוקים שאסור אבל לא יהיה לגוי כעובד עבודה זרה ממש.

גופא לכן, כשאני אקח ספר כל שהוא חול של עסק או היסטוריה או שפה ובמקרה כתוב שם דם לעזי של השם אבל המחבר ודאי מן המאמינים בשיטות האם נעשה איסור לקחת ספר זה לשירותים ליהודי ?

עיצוב להוציא הדף ההוא. ומה יעשה עמה? זבל או לחומרא לשים בגניזה?

תודה

תשובה:

אפשר לקחת לשירותים, ואם נתקלים בדבר כזה, לכתחילה יש לתלוש את הדף ולשים בגניזה. הנושא של שם ה' שנכתב שלא לשם קדושה נידון יותר בהקשר של איסור מחיקה, אבל הבזיון יש סוברים שאסור גם בשם כזה, ונצטרך להזהר איתו במקומות המטונפים וכדומה.

מקורות:

הגרש”ז אוירבך (הליכות שלמה, פרק כ, הערה לג) כתב שאין לחוש לביזיון השם בשטר הדולר שעליו מודפס המילים, “אנו סומכים באלקים”, ומשום שסמך על דברי הש”ך (יו”ד, סימן קעט, סעי’ יא), שכתב שאין קדושה לשם הנכתב בלעז, ולכן אין השטר דורש כבוד וטיפול מיוחד (אם כי הש”ך מדגיש שלכתחילה יש להיזהר בכך). למרות שיש פוסקים שחלקו על הש”ך (עי’ באריכות ב’שדי חמד’, מערכת מ, כלל יג), פסק הרב אוירבך שיש להקל בפרט בשמות שלא נכתבו כלל לשם קדושה (ועל-ידי גוים), לפי זה כמו כן אין לאסור כתיבת השם בשטרות אלא בלשון הקודש.

מנגד, הרב יעקב יצחק וייס (מנחת יצחק ח”א, סימנים יז-יח) כתב שאם כי לדעת הש”ך אין איסור מחיקה על שמות בלע”ז, עדיין יש איסור על ביזיון השם, וחשש זה קיים גם בשטרות ה’דולר’. ומכל מקום כאמור בנדון שלנו זו בעיה. הנושא של שם שנכתב שלא לשם קדושה נידון יותר בהקשר של מחיקת השם ולא בהקשר של בזיון השם שזה אסור גם בכהאי גוונא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל