לתרומות לחץ כאן

ברכת משנה הבריות על פיל וקוף

שאלה:

בס"ד,
בענין לאחר שבירך על קוף בגן חיות, האם יכול לברך על פיל 'משנה הבריות' והוא בהפסק מה שהיה ביניהם ולא היה דעתו אלא על הקוף בתפילה.

תשובה:

שלום וברכה

אם לא היתה דעתו עליו ועבר זמן, מן הסתם יש לברך שוב, אבל יש לזכור שהברכה בשם ומלכות היא רק כאשר רואים זאת בפעם הראשונה בחיים.

מקורות:

במשנה ברורה סי' רכה ס"ק ל כתב, שבשם ומלכות ניתן לברך רק בפעם הראשונה שרואה יצורים כאלו, אבל אם כבר ראה, אף שעברו שלושים יום, יברך בלא שם ומלכות. אמנם באשל אברהם בוטשאטש שם חולק, וסובר שאם ההתפעלות גדולה מחמת הזמן הרב שחלף מהפעם הקודמת יש לברך, אבל ספק ברכות להקל, ואין לברך באופן זה בשם ומלכות.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. בשו"ת יבי"א[ח"ד או"ח סימן כ'] . וראה בילקו"י[או"ח סימן רכ"ה אות כ"ב, עמ' תרי"ט]. שלמעשה במשנה הבריות המנהג לברך אחת לחודש. והדבר שונה מ'שככה לו בעולמו'.

    וראה מש"כ בישמרו בניך[עירובין לא סע"ב ד"ה נתנו לפיל] איתא בגמ'[ברכות נ"ח סע"ב]

    בשו"ת מעין אומר[ח"א עמ' תל"א סימן ס'] הולך לגן חיות ואחרי שבירך על קוף 'משנה הבריות' אחרי עשרים מטר ראה קוף אחר האם יברך. והשיב הגרע"י זצ"ל שלא. ושמברכים את הברכה הזאת כל חודש. ראה ילקוט יוסף[ברכות עמ' תר"ח חזון עובדיה ברכות עמד תנ"ה-ו].

    בחשוקי חמד[סנהדרין ק"ט ע"א] דן בבירך על פיל משנה הבריות ונתברר שהיה מת ולא ישן. בזוה"ק בשלח עה"פ וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וכתיב לא תוספו לראותם, שמא לא חשוב אדם שמת. וחילק בין אדם לבעל חיים ע"פ הנזכר ביומא[דף נ' ע"א] והוציא את הפר, שגם אחרי שחיטה נקרא פר. ויש כאן התפעלות ממראה הפיל אע"ג שישן. א"נ ברכה שחלה על הבע"ח הבאים כמבואר בגמ'[ברכות ל"ט] ופסקה מרן בשו"ע[או"ח סימן ר"ו ס"ו] שמברך על מים זורמים שהכל, אע"פ ששבעה שמברך אינם לפניו בדיוק.

    וכתב המאירי[ברכות ד"ה הרואה פיל] שהם דומים לבני אדם, וברש"י קפוף שיש לו לחיים ולסתות, והמאירי[עירובין ל"א ע"ב ד"ה אמר] הביא בשם הירושלמי שאדם יכול ללמדם שבעים לשון.

  2. מחילה אך ההשוואה בין המצרים לפיל לא מדוייקת ואפילו מעלה שאלה. שכן כמבואר במדרש חלק מעונשם של המצרים היה שהם נשארו בחיים וכל א' מישראל זיהה את המצרי שהשתעבד בו והיתה לו הזדמנות להתנקם בו אישית לפני שיצאה נפשם. וזה גם מדוייק מהפסוק וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. א) הם ראו אותם מתים ולא שמתו קודם ב) מת על שפת הים ולא בתוך הים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל