תרומות – לחץ כאן

פרשת פרה לפי מסורת אבותיו או תפילה בזמנה?

שאלה:

א. מי שהתעורר באיחור בשבת בבוקר ויש לו אפשרות ללכת לבית כנסת מתחילת התפילה אבל שקוראים שם "פרשת פרה" בהברה שאינה הברת אבותיו. או ללכת לבית כנסת שכבר התחילו את התפילה ויצרך לעשות דילוג בפסוקי דזמרה, אבל קוראים שם פרה מס"ת כמנהג אבותיו וכן הברה כמנהג אבותיו. מה יעדיף? ומה הדין שבבית הכנסת המאוחר גם צריך לקרוא ק"ש בלי ברכותיה קודם התפילה [לא שמתפללים מאד מאוחר, אבל זמן קר"ש לא מספיקים עם ברכותיה]
ב. מי שחלה ל"ע במחלה ועבר טיפולים והבריא ב"ה בס"ד. אך כידוע במחלה זו, הרופאים לא קובעים הבראה עד חלוף כמה שנים, מחלילה שמא נשארו שאריות שיכולות לחזור רח"ל, וכן נותנים עוד תרופות במשך כמה שנים שמיועדות למנוע חזרה וכד', וכן אם זה אשה אז מקובל שאוסרים עליה הרופאים כל מיני דברים במשך זמן. האם עדיין מוגדר חולה, כגון להגיד עליו מי שברך לחולה. או אדרבה יש ענין לא לקבוע על אדם בריא "שם חולה" כמו שנראה בגמ' בנדרים דף מ' שלא ליתרע מזליה [הובא להלכה בט"ז יור"ד של"ה].
במידה ומוגדר כחולה, האם ממש עד שיוכרז עליו כבריא מוחלט. או רק כל עוד לוקח תרופות למניעה וכד'
אשמח למקורות.
תודה!

תשובה:

שלום וברכה

1. נראה שילך למקום שקוראים פרה שלא לפי ההברה שהיא מסורת אבותיו. כי למעשה יוצאים ידי חובה באופן זה.

2. אם לפי הרופאים הוא כבר ממש בריא, רק עד חמש שנים יש יותר חשש שהמחלה חלילה תחזור, אין צורך להזכירו במי שבירך לחולה, אבל אם עדיין נוטל תרופות כימותרפיות למניעה, כדאי להזכירו בתפילה.

שנדע רק טוב ובריאות איתנה.

מקורות:

בספר מקראי קודש (סי’ ז’ בהערה), כותב הג”ר יוסף כהן זצ”ל ששמע מהג”ר צבי פסח פראנק זצ”ל שמי שנוהג להתפלל בהברה אשכנזית יש להקפיד בשמיעת פרשת זכור בהברה אשכנזית [ומסתמא כדאי להשתדל גם בפרה], וכן הנוהג להתפלל בהברה ספרדית יקפיד לשמוע בהברה ספרדית. אולם כבר מבואר בספר “הליכות שלמה” (מועדים פי”ח א’) שדעת הגרש”ז אויערבאך זצ”ל שאף שלכתחילה יש להקפיד על כך, מ”מ יוצא ידי חובה גם אם שמע פרשת זכור בהברה שונה ממסורת אבותיו.

והנה לעניין קריאת התורה בשאר ימות השנה לא נהגו בקהילות ישראל להקפיד על כך כלל, ואדם הנוהג להתפלל בהברה אשכנזית יוצא ידי חובה גם בשמיעת קריאת התורה בהברה ספרדית, וה”ה להפך, אדם הנוהג להתפלל בהברה ספרדית שהתפלל במניין אשכנזי ושמע קריאת התורה בהברה אשכנזית יוצא ידי חובה, אבל בפרשת זכור נהגו לכתחילה להקפיד יותר. אז כאן בפרה שזה עוד פחות מזכור, אין להפסיד מהתפילה לצורך זה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לגבי השאלה השניה. מה שעד חמש שנים חוששים שיחזור, אין המציאות בגלל שבחמש שנים יותר "מסוגל" לחזרה. אלא המציאות שחוששים שהכימותרפיה לא מיגרה חלילה לגמרי את התאים הסרטניים, והגידול חלילה הספיק לשלוח גרורות, ונשארו ח"ו תאים בשאר הגוף [ולא במקום המקורי] בגודל שלא ניתן להבחין בכלי התיעוד והצילום הקיימים כיום [רק בביופסיה] ולכן "המבחן" מצידם הוא כחמש שנים לראות שלא מתפתח תאים סרטניים

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל