תרומות – לחץ כאן

תספורת לאבל בסיום שלושים בספירת העומר

שאלה:

אבל על אביו והוא עדיין בתוך השלושים ופגע בו הרגל, במקרה זה חג הפסח, והוא אינו יכול להסתפר בערב החג כיון שגזירת שלושים החלה עליו מחמת אבלות אביו ואמו אינה בטלה מחמת החג, האם מותר לו להסתפר בימי ספירת העומר לאחר השלושים ועד שיגערו בו חבריו כי לכאורה לא גרע ממי שהיה חבוש בבית האסורים או כל מי שהיה אנוס ולא היה יכול להסתפר לפני הרגל?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות, יש שהקלו לגלח בספירת העומר כיון שלא יכול היה לגלח קודם, והמיקל יש לו על מה לסמוך, ראה סי’ תצג בשערי תשובה ס”ק ג’ שהביא את החיד”א בשם הזרע אמת, שהקל בזה. אמנם בשו”ת נאמן שמואל סי’ מא נראה שהחמיר, אבל לדינא המיקל יש לו ל מי לסמוך. יש לזכור שבאבלות על הורים סיום השלושים מתיר רק את גילוח הזקן, שיעור גערה [לבני אשכנז] בשיער הראש או בסידור זקן קיים, הוא יותר מכך.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל