תרומות – לחץ כאן

סעודה שלישית – שבת ערב פסח

שאלה:

האם אפשר לקיים סעודות שבת ע"י שיאכל שני סעודות בלילה וסעודה אחת ביום?
הדבר נוגע ביותר השנה זו בשבת ער"פ לפי דברי המג"א שיש לאכול שתי סעודות בבוקר וא"כ בלא"ה אינו מקיים הסעודות כדין [שהלא אוכל קודם חצות ולדעת הרא"ש לא יצא] וע"כ שיוצאין מיהא ענין ג' סעודות ושמא מוטב לאכול שני סעודות בלילה בלי לחץ וגם אין חשש ברכה שאינה צריכה…
אשמח למקורות בזה

תשובה:

שלום וברכה

שתי הסעודות צריכות להיות ביום דוקא, ולגבי מה עושים בערב פסח שחל להיות בשבת יש כמה מנהגים:

יש שאוכלים לסעודה שלישישת קניידלאך מזונות, ומשום שסבורים שבמצה מפוררת ומבושלת אין איסור של אכילת מצה בערב פסח, רק שהם צריכים לאכול זאת קודם שעה עשירית.

ויש שאוכלים סעודה שלישית רק בשר דגים ירקות וכדומה, בלי פת, וסומכים על כך שבשעת הדחק אין חיוב פת בסעודה שלישית.

ויש מהדרים לאכול ממש מוקדם ולחלק את אכילת הפת לשתים [ויוצאים לטייל או ללמוד באמצע שלא תהיה ברכה שאינה צריכה], ולהספיק סעודה שלישית קודם סיום זמן אכילת חמץ, ואחר כך בשעה מאוחרת יותר אוכלים תבשילים בכלי פסח.

יש אגב שסבורים שבשבת זו אין חיוב סעודה שלישית.

מקורות:

ראה כל השיטות הנ"ל ומקורותיהם בשמירת שבת כהלכתה פרק נו סעיף יב.

Join the Conversation

9 Comments

  1. לגבי הפתרון האחרון שהצעתם, רק נציין שמעיקר הדין לבני ספרד אין איסור ברכה שאינה צריכה בתנאי שעושה זאת לצורך 100 ברכות בשבת (כמובן בתנאי שאכן חסרות לו ברכות למניין ה100)

  2. עיינתי בשמירת שבת כהלכתה, לא נתבאר שם שום טעם אמאי אין אפשרות לחלק את סעודת הלילה לשתים, שהרי בין כך אין יוצאין את שיטת הסוברים שיש לסעודות זמן קבוע במה שאוכלים סעודה שלישית קודם חצות

  3. בפסקי תשובות רעד יג הביא מכמה אחרונים שדנו בזה ולא הכריעו, האם כשם שבדיעבד ניתן להשלים שלוש סעודות ביום מי שלא אכל בלילה כך גם להיפך, ולכן מספק הורו להמנע ראה שם בשם רבבות אפרים מגדנות אליהו. וראה שם בשם ארחות חיים ספיקנא שפשוט בעיניו שאינו מועיל.

  4. עוגיות פפושדו מצה עשירה יש לחשוש שהם חמץ גמור. יש להמנע מאכילתם מכל וכל, גם בדעת הגר"ע יוסף יש ויכוח בזה בין בני המשפחה עצמה מה סבר.
    ראי כאן
    https://din.org.il/2015/03/24/%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a4%d7%a4%d7%95%d7%a9%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%97/

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל