תרומות – לחץ כאן

שימוש בסילונית לניקוי שיניים בשבת

שאלה:

שלום וברכה.
האם מותר להשתמש במכשיר 'סילונית' לשיניים בשבת ?(מחובר לברז המים ומזרים זרם דקיק בעוצמה שמנקה את כל השיניים ללא חשמל וללא משחה רק מים קרים בפתיחת הברז המתאים)
תודה

תשובה:

שלום רב

אם זה מוברג מערב שבת ולא רגילים שמוציא דם בשימוש אין כל בעיה.

אם צריך הברגה כל פעם מחדש:

כלי שהשימוש הקבוע בו הוא על ידי הברגה, וכמו סילונית שמבריגים אותה לברז ומיד לאחר השימוש מסירים אותה כדי שיוכלו להשתמש בברז לצרכים אחרים, מותר להשתמש בה בשבת. אולם, כלים שטעונים הברגה ולא רגילים לפרק אותם בו ביום, אסור להשתמש בהם בשבת.

מקורות:

בשו"ע הרב סי' שיג סעי' כא כתב, שכלי שרגילים להרכיב אות ולפרק מיד לאחר השימוש בו ביום אין בו איסור בונה בשבת, ורק אם הוא נשאר כך יותר מיום אחד יש בו איסור לפחות מדרבנן, ואם הוא נשאר כך זמן ממושך האיסור הוא מדאורייתא. לדעתו, משום כך התירו המגן אברהם והט"ז לפתוח ולסגור סיר שהמכסה מתחבר אליו על ידי הברגה.

אמנם, מדברי החזון איש סי' נ ס"ק ט מבואר שחולק, ולדעתו ההיתר לפתוח סיר כזה הוא משום שסגירתו ופתיחתו אינם חלק מתיקונו אלא חלק מהשימוש בה, ואף כשהם מחוברים הם אינם נחשבים מאוחדים יחד. וראייתו מקנה של סיידים שאף שרגילים לפרקו מהמברשת אסור לעשות זאת בשבת, כמבואר בשבת מז ע"א.  ומכל מקום נקטו הפוסקים, שאף החזון איש אינו מחמיר אלא בדבר שמטבעו עשוי הוא לעמוד מחובר תמיד, אלא שלצורך איחסון וכדומה נהגו לפרקו, ולכן, נראה שגם לדעתו דבר שנוצר מתחילה באופן כזה שמחברים אותו לברז רק באופן עראי יש להקל. ומכל מקום בלאו הכי יש לסמוך בכך על דברי הגר"ז הנ"ל.

אמנם, אם ניקוי השיניים באופן זה מוציא דם וכיוצא בזה יש להמנע מכך בשבת.

Join the Conversation

4 Comments

  1. עיינתי בדברי הגר"ז בשי"ג,כא והוא שולח לשי"ד ובציונים כתוב היינו סעיף י"ט, ושם מדובר על דלת, ולכ' מוכח שהגר"ז סובר כן אפילו במחובר לקרקע?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל