תרומות – לחץ כאן

אורך פאות לנשים

שאלה:

מה המקור שאורך הפאה צריך להיות עד הכתף?
והאם יש חולקים על כך?
מי שיש לו יותר ארוך על מה הוא עובר?

תשובה:

שלום וברכה

אין בהלכה אורך לפיאות.. פשוט מחנכות, רבניות/רבנים, מנסים למצוא את הדרך לתת הוראות ברורות לנשם מה נחשב צנוע. שהרי לומר לאשה, צריך פאה צנועה ותו לא, זה מבלבל, היא לא יודעת אבל מה נחשב צנוע? לכן מנסים לתחום את זה לכללים, וזה נתון לשיקול הדעת וגם הכללים אינם חד משמעיים, יש פאה שעל אשה פלונית תראה סולדית ועל אשה אחרת תראה פרועה, לכן החכמה עיניה בראשה להבין את העקרון של הצניעות ולקבוע דרכיה על פיו.

בהצלחה.

Join the Conversation

1 Comment

  1. המקור לגדר "עד הכתף" הוא בתקנון צה"ל, שהועתק לאחר מכן גם לבתי ספר חרדיים וסמינרים, שראו כי טוב (היות ולא נוח למנהלת להתעמת כל בוקר עם התלמידות, כל אחת ותסרוקתה).

    רוב ככל הפוסקים לא העתיקו זה להלכה, אלא אדרבה כתבו שאין בזה גדרים כלל (ראה ספר דת והלכה סימן א') והגדר היחיד הוא שלא תהיה בולטת משאר הנשים באותו מקום.

    כמו כן יש שכתבו במפורש שאורך "עד הכתף" אין לו שום מקור, וניסו לומר אולי לקחו זאת מרש"י בכתובות (ושערה על כתפיה) אבל דחו שאין ראיה משם כי אם השיער מפוזר על כתפיה אדרבה מוכח משם שהיה ארוך יותר (שו"ת אוסרי לגפן חלק ט).

    וכן יש להביא ראיה מהגמ' "נתעטפה בשערה" שאין איסור בשיער ארוך (ויש מהמפרשים שפירשו דאיירי בפאה נכרית. ראה להגאון רבי שלמה הס זצ"ל, אב"ד ור"מ דק"ק דרעזניץ, מגדולי הונגריה בזמן הכת"ס, בשו"ת "כרם שלמה" בחלק אה"ע סי' צ"א).

    לסיכום, אין שום יסוד הלכתי לקבוע אורך מסויים לפאה, וכל ההגדרות שנכתבו בזה אינם אלא ניסיון לגרום לנשים ללכת כך, אבל בפועל הקובע להלכה הוא מנהג הנשים באותו מקום, ואם תסרוקת הפאה נחשבת חריגה. ובזה הנשים יודעות היטב, מה נחשב לחריג ומה סטנדרטי.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל