תרומות – לחץ כאן

תאונה ברכב שכור כשהחברה דורשת מחיר יקר

שאלה:

פגעתי ברכב בצורה מסויימת, נזק של צבע שעלות תיקונו נמוכה, הרכב היה שכור, וחברת ההשכרה גבתה מהשוכר סכום של 500 שקלים, כי זה ה"תעריף" שלהם, נזק הכי קטן עולה 500 ש"ח, השאלה היא אם אני מחוייב בתשלום הנזק כפי שחברת ההשכרה דורשת? הרי אני לא הזקתי בכזה סכום, ומה לי בזה שהחוזה של השוכר מול חברת ההשכרה אינו הוגן?

תשובה:

שלום וברכה,

נהג שפגע ברכב שכור חייב לשלם את עלות התיקון לפי המחירון במוסך מורשה. ולמרות שהחברה גובה מהשוכר מחיר יקר אין השוכר חייב בתוספת שגובה החברת השכרה.

כמו כן מצוי שהחברה דורשת מהשוכר שיתקן רק במוסך של החברה, ושם העלות יקרה ממוסך מורשה, גם במקרה כזה הנהג הפוגע צריך לשלם מחיר של מוסך מורשה [לא מחיר של מוסך חאפר] למרות שהשוכר בפועל יצטרך לשלם מחיר יקר – עלות של תיקון במוסך של החברה.

בהצלחה.

מקורות:

כל מזיק צריך לשלם את העלות של התיקון לפי מוסך מורשה [לא מוסך של החברה ולא מוסך חאפר]. ולא ניתן לחייב את השוכר בהוצאה שנופלת על הושכר כדי לפצות את החברה בסכום שמעבר לתיקון, או בעלות התיקון במוסך מסוים, וכפי המבואר בשו"ת הרא"ש (כלל קא סימן ה) והובא בשו"ע סימן שעח ס"ט: "אם בא אחד רוכב בסוסו מאחרי חבירו, ופגע בסוס שחבירו רוכב בו והכה את הסוס, חייב לשלם כל מה שישומו בית דין שנפחת מחמת הכאה זו. ואפילו היה הסוס המוכר של עובד כוכבים, וצריך הניזק לשלם לעובד כוכבים יותר ממה שנפחתו דמי הסוס, אין המזיק חייב לשלם יותר ממה שישומו בית דין". מבואר שאין המזיק צריך לשאת בתוצאות ההפסד שיעלילו עליו, אלא לשלם את פחת הנזק בלבד.

בדומה לזה מצאנו בסימן ע ס"ח ראובן ששאל סייף משמעון שהיה משכון בידו מהגוי ואיבדו ראובן, ותובע הגוי סכום גדול עבור הסייף, ופסק השו"ע שחייב ראובן לשלם דמי שווי הסייף, ולא כפי החיוב שמעליל הגוי, וכתב הסמ"ע שדין סייף דומה לדין הרא"ש הנ"ל.

בדגול מרבבה (הובא בפת"ש שעח ס"ק ה) חידש שאם הזיק בכוונה את הסוס חייב המזיק לשלם את כל מה שהעליל עליו הגוי מדינא דגרמי. אלא שבש"ך סימן עב סוס"ק מ משמע שגם הזיק בכוונה אינו משלם אלא מה שהזיק ולא את דמי העליה של הגוי. ולפ"ז אם הזיק לחברו רכב שכור, לדעת הדגו"מ חייב לשלם את כל ההוצאות שעולה לו לתקן במוסך פלוני מדינא דגרמי, ולדעת הש"ך פטור.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל