תרומות – לחץ כאן

סבון בשבת

שאלה:

שלום הרב,
באיזה סבון מותר להשתמש בשבת? צריך סבון מיוחד?
בימי חול אני משתמש בסבון נוזלי יחסית (לא סבון קשה).

תשובה:

סבון נוזלי לדעת רוב הפוסקים זה בסדר גמור, בעל האגרות משה החמיר לדלל את הסבון במים שיהיה נוזלי לגמרי, אבל זו חומרא בעלמא

מקורות:

שו”ת שאלי ציון (תנינא א-ב, סי’ ט, שכן הורה הגרצ”פ פרנק), שמירת שבת כהלכתה (פי”ב ס”ז וסכ”א ובהערות שם, שכן דעת הקצות השלחן והגרש”ז אויערבאך), שו”ת פאת שדך (להגרש”ד מונק, ח”ב סי’ פז אות ד), ארחות שבת פי”ג סט”ז, ופי”ז סכ”ז ובהערות שם, (שכן דעת הגרי”ש אלישיב) מבית לוי (קובץ ו תשרי תשנ”ה עמ’ מד שכן דעת הגר”ש וואזנר) שו”ת רבבות אפרים (ח”ח סי’ קנד, שכן המנהג אם כי דעתו להחמיר כדעת רבו האגרות משה).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל