פדיון כפרות עכשיו

פורים משולש במקומות המסופקים

שאלה:

שלום וברכה.
כיצד ינהג השנה מי שגר בעיר ספק מוקפת חומה כמו עכו טבריה וחברון?האם ינהג כמו פורים המשולש בירושלים?

תשובה:

ראשית, יש לאכול סעודת פורים ומשלוח מנות ביום י"ד. לגבי משלוח מנות וסעודה ביום ראשון, קיימת אותה מחלוקת שקיימת בכל שנה, האם הקפידו במקומות אלו רק על מקרא מגילה או גם על שאר מצוות, ונראה שבשנה זו ודאי יש להקל יותר כדעת המקילים.

במג"א תרפח ה ובמשנה ברורה שם ס"ק י כתבו לנהוג כל המצוות האחרות גם כן כבני ט"ו, אולם הפר"ח סי' תרצה כתב שאין עושים אלא כבני י"ד וראה פרי מגדים שם שתמה על דבריו, מנהג טבריה וחברון היה כדעת הפרי חדש.

בטעם דבריו כתב בס' בנין שלמה, שסבר שרק קריאת המגילה היא מדברי קבלה אבל שאר מצוות היום דרבנן, ונמצא שיסוד המחלוקת הוא באמת מה גדר שאר המצוות, דברי קבלה או דרבנן, ממילא, השנה שבלאו הכי סברו רבים שקיום המצוות הוא דרבנן, שכן מדברי קבלה לא מצינו שינוי בפורים משולש, אפשר שהכל יודו לדברי הפרי חדש. כמו כן, לדעת המשנה ברורה שבפורים משולש זה נחשב "מגילה שלא בזמנה", ממילא אין הבדל משמעותי כל כך אם מקדימים או מאחרים, ואף שלכתחילה איחרו את הסעודה והמשלוח מנות, במקומות המסופקים יש להקל.

זאת ועוד לדעת החזון איש גם בירושלים משלוח מנות ביום שישי, וסעודה הרי בלאו הכי תאכל ארוחה ביום ראשון, נמצא שזה צירוף נוסף שלא להחמיר בזה.

ומכל מקום המחמיר תבוא עליו הברכה.

אחר כתיבת הדברים מצאתי שמפורש בשו"ת מהרלב"ח סי' לב שבמקומות המסופקים לא נוהגים דיני פורים המשולש.

שבת שלום ופורים שמח.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. ההוספה של המהרלבח נראה תמוה כי המגן אברהם מביא שהוא עשה מעשה בירושלים ואכל את הסעודה בשבת וכמו כן שלח משלוח מנות ולפי זה אין בכלל מושג של פורים המשולש

  2. בשכונת גני איילון השכונה החרדית בעיר לוד, שהינה מהערים המסופקות, נהגו פורים המשולש.
    על פי הוראת כל רבני השכונה בראשות המרא דאתרא בגרש"צ רוזנבלט.
    אפשר לראות קונטרס והפניות בנושא בערך "שושן פורים" באתר המכלול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל