תרומות – לחץ כאן

שימוש בכלי לא טבול

שאלה:

ידוע ששימוש בכלי לא טבול לא אוסר את האוכל בדעבד, השאלה שלי היא האם שימוש בכלי כזה משמעותו ביטול מצוות עשה (למד"א שטבילה מה"ת). ואם לא, אז מתי אדם נחשב שביטל מצוות עשה זו?

תשובה:

ככל שמדובר בבעל הכלי אזי כן, אבל אם מדובר באדם אחר, נניח בן הסמוך על שולחן הוריו שאינם מקפידים על טבילת כלים, לא מוטלת עליו חובת הטבילה אלא שאסור לו להשתמש בכלי הזה כיון שאינו טבול, ואם השתמש במאכל לא נאסר.

Join the Conversation

4 Comments

  1. תודה, האם אפשר מקור? כי יש מי שרצה לטעון לי שגם בעל הכלי לא בהכרח עובר בביטול עשה אם מחליט להשתמש בכלי לפני טבילה. האם יש שיטה כזו?

  2. אכן, איסור השימוש בכלי הוא דרבנן, ראה ישועות יעקב תחילת סי' קכ ולא חילק, וכן נראה בביאור הלכה סי' שכג סעי' ז, הסיבה, משום שאין זמן קבוע למצה זו אלא חיוב זירוז בלבד, ראה שו"ע יו"ד סי' שכב א לענין פדיון פטר חמור, ראיתי למי שנסתפק באופן שהשתמש וכו' ואחר כך שבר את הכלי אם זה בירור למפרע שביטל עשה…

  3. תודה, בינתיים העירוני למנחת שלמה ב, ס"ו ס"ק י"ד שנוטה לומר שרק אם אין אפשרות כרגע לטבול הוא איסור דרבנן, אך אם יכול לטבול ומשתמש בלי טבילה הוא דאורייתא, והביא בשם שאגת אריה שבכל מקרה שאינו טובל מבטל עשה מה"ת, דלא כמשנ"ב הנ"ל?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל