לתרומות לחץ כאן

כבוד ת"ח

שאלה:

שלום. ראיתי הרבה פעמים שאנשים עומדים לפני ת"ח עוד לפני שהוא מגיע לארבע אמות שלהם. האם אין בזה משום ביטול מצוות קימה, שהוא רק בתוך ארבע אמותיו (אם לא כשמדובר ברבו המובהק)?
ומאידך, האם שייך בזה איסור בל תוסיף?

תשובה:

תוספת כבוד אין בה פסול, וכי יש גבול כמה אפשר לכבד את התורה? כל שניכר שעמדו לכבודו זה ודאי בכלל הידור מצוה. אמנם אם נעמדו לפני שבכלל נכנס ולא ניכר שזה לכבודו איבדו את המצוה.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד ב: ת"ר: מפני שיבה תקום – יכול אפילו מפני זקן אשמאי? ת"ל: זקן, ואין זקן אלא חכם, שנאמר: אספה לי שבעים איש מזקני ישראל; רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה, שנאמר: ה' קנני ראשית דרכו. יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק? ת"ל: תקום והדרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור. יכול יהדרנו בממון? ת"ל: תקום והדרת, מה קימה שאין בה חסרון כיס, אף הידור שאין בו חסרון כיס. יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ? ת"ל: תקום והדרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו? ת"ל: תקום ויראת, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך. רבי שמעון בן אלעזר אומר: מנין לזקן שלא יטריח? ת"ל: זקן ויראת. איסי בן יהודה אומר: מפני שיבה תקום – אפילו כל שיבה במשמע. רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא! איכא בינייהו יניק וחכים, ת"ק סבר: יניק וחכים לא, רבי יוסי הגלילי סבר: אפילו יניק וחכים. מ"ט דרבי יוסי הגלילי? אמר לך: אי ס"ד כדקאמר ת"ק, א"כ, נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת, מ"ש דפלגינהו רחמנא? למימר, דהאי לאו האי והאי לאו האי, ש"מ: אפי' יניק וחכים. ות"ק? משום דבעי למיסמך זקן ויראת. ותנא קמא מ"ט? אי ס"ד כדקאמר רבי יוסי הגלילי, א"כ, נכתוב רחמנא וכו'.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל