תרומות – לחץ כאן

מי מברך בקריאת המגילה לנשים?

שאלה:

איש שיצא יד"ח קריאת מגילה ורוצה להוציא הנשים כיצד ינהג לגבי הברכות [וכן לגבי הרב את ריבנו אם יש עשרה נשים דע"פ הרמ"א יל"ע אם יצטרפו]ואני מדגיש שהשאלה לספרדים

תשובה:

שלום וברכה

במקרה כזה האשה היא זו שתברך. על נוסח הברכה בקריאה לנשים יש דעות שונות: יש סוברים שמברכת על משמע מגילה [ראבי"ה מגילה סי' תקסט, הובא במרדכי שם סי' תשעט], ויש אומרים שמברכת לשמוע מגילה [הכרעת הרמ"א סי' תרפט סעי' ב, והמגן אברהם סי' תרצב ס"ק ה] ויש אומרים שתברך לשמוע מקרא מגילה [חיי אדם סי' קנה סעי יא, וכן הכריע המשנה ברורה סי' תרפט ס"ק ח]. הטעם לכך כמבואר במרדכי הנ"ל, שנשים חייבות בשמיעת מקרא מגילה ולא חייבות בקריאתה.

אמנם יש שנקטו שמברכת כמו הגברים, על מקרא מגילה [פרי חדש סי' תרפט סעי' ב, ומעשה רב אות רמו].

מהספרדים יש שנהגו שאינה מברכת כלל! [ראה בן איש חי שנה א פ' תצוה פורים אות א, על פי שיירי כנה"ג או"ח שם הגה"ט ס"ק א, וכן הוא ביפה ללב שם, וכ"כ בשו"ת דבר משה אמארלייאו ח"ג מגילה סי' יד].

להלכה: מנהג בני אשכנז כהכרעת המשנה ברורה הנ"ל, ומנהג הספרדים כדעת הפרי חדש לברך על מקרא מגילה, שכך היה המנהג בארץ ישראל מזה דורות רבים [ראה ילקוט יוסף מועדים פורים אות ז].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל