תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

מי מברך על המגילה? / נגיעה בקלף המגילה

שאלה:

שלום לרבנים רציתי לגעת עם מותר לי לברך על המגילה למרות שיש באפפשרותי לשמוע מהחזן או שזה בככה שאינה צריכה? 2 למה יש מתירים לגעת במגילה בקלף ואילו בשל ס"ת אסור הרי שניהם קלף ודיו? תודה רבה על הטירחה

תשובה:

1. זה לא ברכה שאינה צריכה אבל זה לא הסדר הראוי… הכלל בהלכות ברכות שמי שמקיים את מעשה המצווה בפועל לכתחילה הוא המברך, כך בשופר בבדיקת חמץ וגם בקריאת המגילה, בכל המקרים הללו הובא בפוסקים שהמקיים בפועל הוא המברך למעט אם יש סיבה מיוחדת, נניח לא שמעת את הברכה, או בקריאה לנשים שהמצוה אחרת והנוסח אחר. 

2. קדושת ספר תורה חמורה יותר, ולכן נהגו להקל שלא צריך עצי חיים למגילת אסתר, ומותר לגעת בה בשעת הקריאה, אף בלא שנטלו ידים קודם לכן, אבל יזהר שלא יגע במגילה באמצע הסעודה שבזה יש סברו שצריך נטילה, ולפי שחכמים גזרו על כתבי הקודש שיטמאו את הידים.

מקורות:

ראה שיטות הפוסקים בזה בשערי תשובה סי' תרצא ס"ק ד, וראה שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשעא שלא ראינו למי שנזהר בזה. על הסוברים שבשעת הסעודה הנוגע במגילה נוטל ידיו, ראה חיי אדם כלל מ סעי' כ, ולעומתו בביאור הלכה סי' קסה ד"ה לחזור.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל