תרומות – לחץ כאן

שבת זכור – בידוד קורונה

שאלה:

מה לעשות לגבי קראת המגילה לאלה שחולי קרונה .כיצד אפשר לקרוא להם

תשובה:

שלום וברכה

מי שאינו בבידוד, ואין סיבה אמיתית ספציפית לכך שהוא מתפלל בבית, בשבת זו כן ילך לקריאת זכור במנין עם ספר תורה ועשרה אנשים, ואפשר לעמוד קצת רחוק עם מסכה.

מי שחייב בידוד, אינו רשאי בשום אופן להפר את הוראות הבידוד! זה פיקוח נפש. אלא שכיון שפרשת זכור מצריכה לדעת הרבה פוסקים מנין ובודאי היא מצריכה ספר תורה, מי שיכול בפורים כבר לצאת ונסתיימו לו ימי הבידוד, יכוין בקריאה בפורים לצאת ידי חובת זכירת עמלק ויבקש מהבעל קורא שיוציאו, ומי שגם בפורים עדיין בבידוד, יעשה כך בפרשת כי תצא. במקביל יקרא פרשת זכור בשבת זו בבית מתוך חומש, לצאת ידי הסוברים שדי בכך לקיום מצוה זו.

בפורים עצמו אין כל בעיה [למעט בירושלים בשנה זו שלדעת המשנה ברורה חייבים מנין כיון שזו קריאה שלא בזמנה], קוראים מגילה בברכה בבית, וכך גם שאר מצוות היום. הבידוד חייב להשמר.

ברכה והצלחה.

מקורות:

א. על אופן קיום מצות קריאת זכור נחלקו הפוסקים: בס’ האשכול פורים סי’ י כתב שיש לקרוא מספר התורה בדוקא, וכן הובא בלבוש סי’ תרפב, וראה שו”ע שם סעי’ ז ומשנה ברורה שם. אולם, ברמב”ן דברים כה יז נראה שחיוב זה אינו אלא מדרבנן, ומן התורה די בזכירת הדברים בפה אף ללא ספר תורה. כמו כן, ברא”ש ברכות פ”ז סי’ כ כתב שיש לקיים מצוה זו במנין דוקא, וכן הובא בשו”ע סי’ קמו, אולם, בס’ מנחת חינוך כתב שדין זה אינו אלא מדרבנן, ומדאורייתא ניתן לקיים זאת אף ביחידות, וכן הובא במשנה ברורה סי’ תרפה. בקרן אורה בברכות ג ע”א נראה שאף חכמים לא חייבו לעשות זאת בציבור בדוקא. נמצא, שאם אין לך אפשרות למנין, תוכל לקיים זאת ביחידות לדעת הסוברים שזה מועיל, ולכל הפחות מדאורייתא.

ב. אף על פי שחכמים קבעו את החיוב לשבת זו, מעיקר דין תורה אין לכך זמן מוגדר, ואם יש לכם מנין אנשים שלא שמעו קריאה זו בשבת תוכלו לעשות זאת לאחר השבת.

ג. האחרונים נחלקו אם ניתן לקיים מצוה זו על ידי הקריאה בפורים של ויבוא עמלק, במגן אברהם סי’ תרפה  כתב שכיון שמוזכר שם מעשה עמלק די בקריאה זו, אולם במשנה ברורה שם ס”ק טז הביא שיש שחולקים, משום שלא מוזכרת שם מצות מחייתו. בדיעבד, שאי אפשר באופן אחר תוכלו בצירוף כל הנ”ל [הזכירה ביחיד וכו’] לכוין לצאת ידי חובה בקריאה זו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל