תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

חרש המדבר ואינו שומע – אם חייב בקריאת המגילה

שאלה:

חרש ומדבר שקורא את המגילה מברך? ומה הדין אדם שהוא צרוד מאוד וקורא לעצמו יברך,? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

כאשר חרש המדבר ואינו שומע קורא את המגילה לעצמו ודאי הוא מברך ויוצא ידי חובת המצוה, הנדון בפוסקים הוא לגבי האם הוא יכול להוציא אחרים. בשאר מצוות שבדיבור הוא ודאי יכול להוציא אחרים, מפשטות דברי השו"ע תרפט ב נראה שאינו מוציא אחרים ידי חובה, שכן נקט בסתמא שהחרש אינו מוציא אחרים ידי חובה, אף שבהכרח מדובר בחרש המדבר שאל"כ כיצד הוא קורא…אולם הלבוש הב"ח הפרי חדש הגר"א בגדי ישע שם ושאגת אריה סי' ז ועוד חלקו עליו, וסברו שכמו בכל מקום, חרש המדבר חייב במצוות ואין סיבה שלא יוציא אחרים ידי חובה.

בטעם דברי השו"ע שאגב מקורו בחלק מהראשונים בסוגית הגמרא במגילה שם ראה בית יוסף שם, שעיקר מצוה זו בשמיעה ולא בקריאה, הוא אינו בכלל חיוב זה. הנפקא מינה העיקרית בזה, האם באמת יש חיוב להשמיע לאוזנו כשקורא בעצמו, שהרי בשאר חלקי התפילה וקריאת שמע וכו', אף שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אם לא השמיע לאוזנו יצא, האם כך גם בקריאת המגילה. לפי השו,ע נראה שלא יצא, וכן צידדו, במשכנות יעקב סי' קסב, נהר שלום ויעב"ץ שםפ בסי' תרפט. ויש בזה נפקא מינה גדולה לגבי מי שמחזיק מגילה כשרה כדי לקרוא בלחש עם הש"ץ, שמא לא יתרכזא יפסיד מילה, שאם לא משמיע לאוזניו, יש כאן חשש לפי חלק מהפוסקים שלא הועיל כלום ואינו יוצא בקריאתו, אף שרהיטת רוב הפוסקים אינה כן. וראה מה שכתב בזה בס' מועדים וזמנים ח"ו סי' קא. ומכל מקום להלכה קרא ולא השמיע לאוזניו יצא כמבואר במשנה ברורה וביאור הלכה שם.

לגבי צרוד לא הבנתי.. וכי חייב שיהיה לו קול נעים?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל