מתנות לאביונים – לחץ כאן

סעודת פורים משפחתית בשנת אבל

שאלה:

אנחנו אחרי ה30 של אמא ז״ל האם מותר לילדים עם בני המשפחה להפגש בביתה של אמא ז״ל לסעודת פורים וקריאת מגילה?

תשובה:

שלום רב

נניח רגע לקורונה בצד, ונדבר על שנים רגילות…

אין איסור לאבל לסעוד בקרב בני משפחתו הקרובה, זו אינה נחשבת סעודת מרעים כיון שרגילים לעשות זאת מפעם לפעם, אבל אם מדובר בסעודה המונית שכל בני המשפחה מתקבצים יחד בקהל רב כפי שציינת, הדין כך: אם אתם כולכם מחוייבים באותו הפורים, מותר להשתתף, ככל שרגילים בזה גם בשנים אחרות, אבל אם אתם כבר עשיתם נניח פורים ביום י”ד, וביום ט”ו בצהריים [השנה זה ביום ראשון] אתם מגיעים לירושלים, נראה שאין להשתתף בשמחה, וכך הכריע בס’ קיצור דברי סופרים של הרב נחום יברוב, הל’ אבלות.

כמו כן, אין לעשות מוזיקה בסעודה זו.

בשורות טובות ומן השמים תנוחמו.

מקורות:

בשו”ת ישכיל עבדי חלק ח’ סימן כ’ מביא מהבאר היטב ביו”ד רמו,יח בשם תשובת מהר”ם מינץ שמותר לאבל תוך י”ב חודש לסעוד בסעודת סיום מסכת, וגם מפתחי תשובה ביו”ד שצא,ה שמשמע בים של שלמה שסעודת בר מצוה דינה כסעודת סיום מסכת והסיק שאם כן ודאי שלא גריעא סעודת פורים מסעודת סיום ובר מצוה דמותר להשתתף עמהם אף שהיא אצל אחר ולדעת המחמירים דדוקא בביתו מותר יהא מותר להזמין לסעודתו אורחים ולדעת המקילין אפילו חוץ לביתו, ומכיון דקי”ל דהלכה כדברי המיקל באבל אם כן ודאי דאין לנו למחות במי שהזמינו אותו לסעודת מצוה. וכן מובא בשם הגרי”ש אלישיב זצ"ל שאם משפחות שני אחים רגילים מדי שנה לסעוד יחדיו את סעודת פורים בשעת אבילות שלהם מותר להם לסעוד יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד וכן יכול ללכת לאכול אפילו במקום שיש כמה אורחים וכפי שהוא רגיל ללכת תמיד (הליכות והנהגות עמ’ 25).

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל