תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

איטר – באיזו יד מחזיק את כוס הקידוש

שאלה:

אדם שמאלי האם יחזיק את כוס הקידוש ביד ימין או ביד שמאל

תשובה:

שלום וברכה

העיקר הוא להחזיק ביד שמאל, ומי שנוהג בדרכי המקובלים יחזיק בימין.

מקורות:

לגבי החזקת ספר תורה שנאמר לגביה וימינו תחבקני, הכריע המשנה ברורה בתחילת סי' רפב להחזיק בימין גם מי שהוא איטר. לגבי שאר ברכות ומצוות כתב בבן איש חי פרשת שלח אות יט שיש להחזיק ביד ימינו שהיא שמאל כל אדם. כמו כן כתב בשו"ע סי' קפג סעי' ה לגבי קידוש שמחזיק ביד שמאל שהיא ימינו. ובמגן אברהם  הקשה במה זה שונה מלולב ששם לדעת השו"ע איטר מחזיק בימין כל אדם [ראה סי' תרנא סעי' ג]? וע"ע משנה ברורה סי' רו ס"ק יח שמחזיק בידו החזקה. אמנם בכף החיים שם ס"ק ל כתב שלדעת המקובלים יחזיק בימין כל אדם.

סיכום: הכרעת הדין הזה למי שאינו רגיל בהליכותיו ללכת כדעת המקובלים, להחזיק בידו החזקה יד שמאל שהיא ימינו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל