תרומות – לחץ כאן

שומר שקיבל מעטפה לשמור ויש ויכוח כמה כסף היה במעטפה

שאלה:

יוסי נתן לרפאל לשמור לו על סכום של כסף, רפאל לא שמר כמו שצריך והכסף נגנב. לאחר חודש הגיע יוסי וביקש את כספו וטען שהפקיד 1000 ₪ רפאל טוען שאמנם הוא קיבל כסף, אך הוא לא זוכר את הסכום המדויק שקיבל. כמה כסף יצטרך רפאל לשלם ליוסי?

תשובה:

שלום וברכה,

רפאל השומר קיבל מעטפה לשמור ופשע בה ואבדה, ורפאל מודה שהיה כסף במעטפה אבל לא יודע את סכום הכסף והמפקיד תובע סכום של 1,000 ש"ח [והמפקיד אמוד בכך שיש לו סכום כזה], אם המעטפה הייתה פתוחה וניתן היה להבחין בסכום הכסף – חייב השומר לשלם כפי תביעת המוכר. אבל אם המעטפה הייתה צרורה וחתומה והשומר לא אמור לפתוח ולחטט במעטפה ויוסי המפקיד מודע לכך שהשומר לא יודע כמה הסכום שיש במעטפה, לא ניתן לחייב את השומר אלא כפי הסכום שמאמין בוודאות ליוסי, ולא מעבר לכך.

בהצלחה.

מקורות:

השו"ע חו"מ סימן רחצ סעיף א פסק שומר שנתחייב לשלם ואמר איני יודע כמה היה בפיקדון, והמפקיד תובע סכום של הפיקדון – חייב השומר לשלם כפי טענת המפקיד. משום שכל שומר צריך להישבע כדי להיפטר או לשלם, וכאן שאינו יכול להישבע כמה היה עליו לשלם ככל חיוב שבועה שאם לא יכול להישבע – משלם. אלא שיש מרבותינו שחולקים על דין זה וסוברים שכיון שלא היה לו לדעת כמה היה בשק הצרור אינו חייב להישבע וממילא אינו חייב לשלם. אולם הש"ך הכריע כדעת הרמב"ם שהתורה חייבתו שבועה למודה מקצת אין לו להפטר אלא בשבועה או בתשלומין.

עוד הקשו הראשונים על הרמב"ם שכיון שאינו דבר שבמניין ובמשקל אין כאן חיוב שבועת השומרים וממילא לא יהיה חיוב של מתוך שאינו יכול להישבע משלם. ועל זה תירץ הש"ך [סימן עב ס"ק נא] שאם מודה שהיה מעות במעטפה יש כאן הודאה של של פרוטה לכל הפחות ומאחר ויש כאן הודאה של פרוטה יש חיוב שבועה ואם לא יכול להישבע משלם. והש"ך הכריע כדעת הרמב"ם לכן חייב לשלם. 

הש"ך ייסד יסוד בדעת הרמב"ם שהדין של אינו יכול להישבע משלם נאמר שהתובע תובע ממון והנתבע משיב שאינו יודע. אבל אם התובע יודע שהנתבע לא יודע כמה מעות היו במעטפה, אין חיוב של מתוך שאינו יכול להישבע משלם. ולכן אם מסר לשומר מעטפה סגורה וחתומה, והשומר לא אמור לפתוח את המעטפה, נמצא שהתובע יודע שהשומר אינו יודע מה יש במעטפה ואין חיוב שבועה על השומר וממילא אין עליו חיוב תשלומים אלא מה שמאמין לתובע שבאמת היה במעטפה. ואם המעטפה הייתה פתוחה וניתן לספור את הכסף יכול המפקיד לתבוע שבועה מאחר ויתכן והשומר מנה את המעות, ולכן אם לא נשבע חייב לשלם. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל