תרומות – לחץ כאן

הקפדת אדם גדול

שאלה:

שלום לרב

במסכת תענית דף ט.
מסופר על רבי יוחנן ששאל את בנו של ריש לקיש איפה רמוז הפסוק "אוות אדם תסלף דרכו…" (משלי יט ג) בתורה.

ענה לו בנו של ריש לקיש היכן זה רמוז ואז רבי יוחנן הרים עיניו כדי לראותו, כשרצה רבי יוחנן להתבונן בו מיד לקחה אותו אמו ממנו בטענה שלא ימות כמו שמת ריש לקיש מפני שהקפיד עליו רבי יוחנן.

א. למה שיקפיד רבי יוחנן על בנו של ריש לקיש שסך הכל ענה לו תשובה יפה על שאלתו ולמה בכלל שיפגע בו?

ב. באופן כללי בנוגע למה שמסופר על מות ריש לקיש על ידי הקפדתו של רבי יוחנן, מדוע זה קרה? איך יתכן בכלל שאמורא יהרוג אמורא בגלל "הקפדה" כל שהיא?

אם היה קורה מקרה חלילה שמישהו יתעצבן על חברו כי הכעיס אותו ויהרוג אותו האין זה דבר תמוה?

תודה

תשובה:

שלום וברכה

ודאי אין הכוונה שרבי יוחנן יחפוץ חלילה במות ריש לקיש, הרי ידוע מדברי הגמרא במסכת בבא מציעא כמה התאבל רבי יוחנן על ריש לקיש, ואמר שאין לו תחליף, והיה בוכה עליו ימים רבים מאוד. אלא שמחמת קדושתו הנשגבת של רבי יוחנן, כאשר הוא מקפיד על אדם מסויים, מעורר הדבר מידת הדין גדולה מאוד, שכן כל מעשה ומחשבה של אדם צדיק יש לה משמעות רבה מאוד. אנחנו הרי מדברים כאן על אמוראים שאין לנו מושג בכלל בשגב קדושתם, כל ברכה שלהם וכל אמירה פועלת רבות בשמים. ולכן שלא בבחירתו, הקפדתו יכולה לפעול הרבה יותר מהקפדת כל אדם אחר.

שבת שלום ומבורך.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל