פדיון כפרות עכשיו

קידוש במקום סעודה בליל שבת

שאלה:

שלום…בקידוש ליל שבת אבא שלי מקדש ובולע מילים ואני לא יכול לקדש לעצמי בשקט על הכוס שלו כי השולחן קטן ואני ממש קרוב אליו האם אפשר לעשות לבד בחדר קידוש במקום סעודה ברביעית יין וברכה אחרונה ולחזור לשולחן שבת לסעודה?

תשובה:

שלום וברכה

אם הוא אומר טוב את הפתיחה הסיום והעיקר באמצע, זה בסדר, אם לא, וזו האופציה היחידה שלך, זה אפשרי. הבעיה שאני חושש שזה יידע לו והוא יעלב נורא, לכן כן עדיף לבדוק עד כמה הוא בולע [אם לא משנה משמעות, אפילו בפתיחה וסוף זה יועיל].

מקורות:

בדין קידוש במקום סעודה מצינו כמה שיטות בפוסקים: אכילת עוגה – לדעת השו”ע  סי’ רעג סעי’ ה כזית עוגה יוצאים בו ידי חובת דין זה, וכך הכריעו רוב הפוסקים, אולם הגר”א [הובא בביאור הלכה שם] החמיר לאכול פת דוקא. מנהג העולם בזה כדעת השו”ע [אלא שיש שהחמירו שהכזית יהיה כולו מהקמח ולא בצירוף הביצים והסוכר וכיוצא בזה כמבואר במשנה ברורה סי’ רח. שתיית יין – דעת הגאונים שדי ברביעית יין של הקידוש לקיום דין זה וכן פסק השו”ע שם, אולם, הלבוש שם כתב שהיין של הקידוש לא יוכל להחשב כסעודה הבאה מחמתו, וצריך לשתות רביעית נוספת, וכדבריו הסכימו הב”ח ט”ז ומג”א ועוד, במשנה ברורה מחמיר עוד יותר, ולדעתו, לכתחילה גם עוד רביעית יין אינה נחשבת סעודה וכדאי לאכול עוגה, כמבואר בשער הציון שם ס”ק כט-ל. אכילת פירות – בקידוש הלילה אינם מועילים, אולם, בקידוש של יום שדינו קל יותר, פסק המשנה ברורה שניתן לסמוך על כך בשעת הדחק, ובפרט כששותה רביעית מיין הקידוש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל