לתרומות לחץ כאן

מסננת פסטה – מוקצה ?

שאלה:

ערב טוב כבוד הרב, שאלה קטנה :

מסננת פסטה שאני רוצה להשתמש בה בהיתר בשבת, האם צריך תנאי מערב שבת ? תודה !

תשובה:

מסננת דינה ככל כלי שמלאכתו לאיסור, שאם אתה רוצה להשתמש בה לשימוש מותר בשבת, ואין לך כלי אחר של היתר [מאוד לא מצוי] זה מותר. כלומר לסנן בה בשבת הרי אסור, ולהשתמש בה סתם ככלי הגשה, מותר רק אם אין לך כלי של היתר, כדין מוקצה של כלי שמלאכתו לאיסור. אין נושא של תנאי מערב שבת.

מקורות:

משנה ברורה סי' שח ס"ק יב.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. דעת הרב עובדיה, דעת הילקוט יוסף, שהתנאי שציינתם "רק אם אין כלי אחר", אינו מוכרח כלל, ולכן אין שום בעיה להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו\מקומו גם אם יש לו עשרות כלי היתר אחרים.

 2. זו דעת המשנה ברורה, אינני מכיר חולקים, אם אתה מכיר תציין לנו מפורט יותר. ככלל אין להכנס למחלוקות פוסקים שלא לצורך, כדאית היא השבת כדי להזהר בה.

 3. מחילה מכבוד תורתו, אני מעט תמה איך בסכינא חריפתא כתבתם שרק אם אין כלי אחר.

  לא נוכל לדחות את כל מה שהגר"ע כתב בתשובה הנפלאה בחזו"ע שבת ג' בעמוד מ"ט, סעיף א':
  "….ומותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, אף על פי שיש לידו כלי שמלאכתו להיתר, שראוי לאותו תשמיש"

  ובביאור הנפלא והארוך עד מאוד הרב עובדיה מביא ראיות מאוד חזקות לדבריו, (והסברנו לא פעם, שהגר"ע לעולם לא פוסק מסברא!), ומוכיח שמה שכתב המשנ"ב בסימן שח סק יב תליא בפלוגתא של הט"ז והא"ר.
  והנה הרב תוספת שבת (ס"ק מו) העלה להלכה כדברי הב"ח והט"ז. וכן פסק במלבושי יום טוב (סק"ח).
  וכן פסקו בש"ע הגר"ז (ס"ק מב), והחיי אדם (כלל סו סי' ה). ולפ"ז גם אם יש לו כלי היתר – מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו.
  ובספר משמרת השבת (עמוד טז) כתב דמה שחידש המשנ"ב שהיתר כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, הוא כשאין לו כלי היתר, לא הוזכר בפוסקים הראשונים, ואילו היו סוברים כן לא הוו שתקי מיניה, וכן העלה להקל בשו"ת באר משה חלק ח על פי להקת פוסקים שהתירו, ודלא כהמשנ"ב.

  כל מה ששער הציון הביא ראיה מרבי אליעזר משבת קכ"ד, הרב עובדיה אמר שכל זה לא למסקנה.

  לא נוכל לפסוק שחובה דווקא התנאי שאין כלי היתר.
  מחילה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל