פדיון כפרות עכשיו

ברכה על שילוח הקן

שאלה:

אחרי שמבריחים את היונה מה עושים אם הביצים?והאם מברכים?

תשובה:

מראים את הביצים לילדים ומתעלים מהבריאה היפה ואחר כך אפשר להחזיר או לזרוק.

אין ברכה על שילוח הקן. ראה פתחי תשובה יו"ד סי' רצב שכתב שהסיבה לכך הוא משום שיתכן שהביצים הם מוזרות ולכן אין מברכים על כך. אולם יש שסברו שיש לברך על כך, ראה בספרו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א נחל איתן עמוד פג שהרחיב בזה.

מקורות:

פתחי תשובה יורה דעה סימן רצב: בעוף טהור עבה"ט של הרב מהרי"ט ז"ל מ"ש אם מברך על מצוה זו כו'. ועיין בספר בני חיי מ"ש בזה בשם הרב מהר"ח בנבשתי ז"ל [ועיין בספר עיקרי דינים חא"ח סימן יו"ד אות מ"ט הביא בשם תשובת סמא דחיי סימן ג' דמסיק דדוקא הלוקח האם ומשלחם אינו מברך דהוי מצוה הבאה בעבירה אך אם שלחה מתחלה ולקח הבנים ודאי מברך על גוף המצוה וגם שהחיינו כיון דאינו דבר מצוי ותדיר הוי כדבר שקבוע לו זמן (עש"ך לעיל סי' כ"ח סק"ה) ובחי"ד סי' ל"ב אות ט"ז הביא בשם תשו' תורת נתנאל סי' ט' שאין לברך על מצוה זו דשמא יהיו הביצי' מוזרו' ואין לברך מספק ע"ש]:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל