תרומות – לחץ כאן

נר שבת בנורה חשמלית

שאלה:

אני נמצא במקום שבו אסור לי מבחינה בטיחותית להדליק נר שמן/שעווה האם אני יכול לצאת ידי חובה בהדלקת נר החשמל אצלי בחדר?

תשובה:

שלום רב

בנוגע לנורת ליבון [אגס] נחלקו הדעות, יש שחששו שהואיל ואין שמן במנורה והיא ניזונת מדבר שאינו קיים כרגע לא מועיל להדליק בה נר שבת, אולם בעת הצורך אכן הסכימו הפוסקים שניתן לקיים בה מצות נר שבת. הרחבה על כך ראה כאן. בנוגע לפלורוסנט או לדים יש שפיקפקו שלא ניתן לברך עליהם כיון שאין בהם אש, אלא שאדם שאין לו כל אפשרות אחרת ידליק כאלו כדי לקיים את תכלית המצוה שיהיה אור בשבת.  דעת הגרי”ש אלישיב שאפשר גם לברך, אבל עדיף שיהחה לך נורת ליבון.

ומכל מקום נראה שיש לייחד נורה מיוחדת ונוספת לכבוד שבת, שכן בתאורה רגילה של הבית לא ניכר כלל כבוד השבת.

כמו כן אם מאפשרים לך להדליק נרות בחדר האוכל, זה מצויין ותדליק שם.

שבת שלום ומבורך!

מקורות:

על הדלקת נרות שבת באמצעות חשמל, ראה שו”ת בית יצחק יו”ד סי’ קכ, מלמד להועיל סי’ כז, דבר אליהו סי’ לט, אחיעזר ח”ג סי’ ס. הסוברים שלא לברך על חשמל [אפילו נורת ליבון], לבושי מרדכי תליתאה או”ח סי’ נט, פקודת אלעזר סי’ כב, אולם הכרעת הגרי”ש אלישיב לברך כדעה הראשונה, וראה הלכות שבת בשבת עמ’ קנג שלדעתו ניתן אף לברך על נורת פלורוסנט.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל