תרומות – לחץ כאן

נדרי צדקה במחשבה

שאלה:

חשבתי במחשבה שכל פעם שאראה משהו לא צנוע אתרום כמות של כסף. האם דבר זה נחשב נדר?

תשובה:

שלום וברכה

הפוסקים נחלקו אם נדרי צדקה חלים גם במחשבה, לכן אם זו היתה החלטה ממש, יש סוברים שחובה לקיימה הגם שהיתה במחשבה בלבד, אבל אם זו סתם היתה מחשבה, רעיון נחמד, ניתן לשנות ואין חשש. בכל מקרה ניתן לעשות התרת נדרים, כיון שבלתי אפשרי לעמוד בנדר כזה….

ברכה והצלחה

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' ריב סעי' ח הביא את מחלוקת הראשונים בענין זה. דעה ראשונה הביא בשם יש אומרים שנדרי צדקה מועילים גם במחשבה, ודעה שניה הביא בשם יש מי שאומר שנדרי צדקה אינם חלים אלא באמירה. ובברכי יוסף (או"ח סי' תקסב) ושערי דעה (יו"ד סו"ס רנח) דייקו מכך, שדעתו כיש אומרים בתרא כדרכו בכל מקום, וכן הסכימו רבים מהאחרונים. אולם, בס' גינת ורדים (כלל ד סי' ל) כתב, שהואיל והשו"ע הביא את השיטה השניה בלשון יחיד – יש מי שאומר, נראה שדעתו לפסוק כדעה הראשונה. אולם, הכרעת האחרונים בזה לקולא, כפי שהובא בארוכה בס' כל נדרי פרק סא סעי' כא.

Join the Conversation

4 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל