לתרומות לחץ כאן

יולדת בשבת – לחלל שבת כדי לקרוא לחברה

שאלה:

שבוע טוב האם אשה שיולדת בשבת יכולה לתקשר לחברה כדי שהחברה תבין שהיא יולדת ואז תלך לבית יולדות להיות איתה…אין לה מי שיהיה איתה

תשובה:

אם דעתה של היולדת לא מיושבת עליה בלא שתבוא עמה אותה חברה או תומכת לידה, והדבר יגרום לה ליותר פחד וחרדה בלידה, מותר להביא את התומכת אפילו על ידי חילול שבת, אבל כמובן יש למעט בחילול שבת כמה שיותר, ושתיסע על ידי גוי. אבל יש לשים לב לא לנהוג בענין זה קלות דעת, אם זה נדרש לה רק לנעימות וסיוע טכני, וכדי שיהיה לה עם מי לחוות את הלידה וכדומה, אבל זה לא נדרש לה לעצם הרוגע בלידה, אסור לחלל שבת בשביל זה.

לידה קלה ושבוע טוב.

מקורות:

בשו"ע (סי' של סעיף א) מבואר שמדליקים נר ליולדת אפילו אם היא סומא. והטעם שאפילו המילדות יודעות ואינן זקוקות לנר, אבל קים להו חז"ל שלא מיתבא דעתה כאשר היא בחושך, וכמ"ש המ"ב ס"ק ג'. ואף אם לא אומרת כלום וגם המילדת לא אומרת כלום, מדליקים לה נר, שם.

והבה"ל שם ד"ה נר הקשה למה לא מצריכין מומחה וכמו שנאמר לענין אכילה ביום הכפורים. ותירץ שיש יותר סכנה במפחד. וזה באמת חידוש שהרי יש מחלות קשות ביותר שהאדם יכול להיות חולה בהם ביום הכפורים, ובכל אופן הפחד יותר קשה מהם.

ובשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סי' קל"ב למד מענין הזה של פחד היולדת שאם האשה אומרת שהיא פוחדת אז יש לבעל לנסוע עמה לבית חולים. והחזו"א כתב שהוא מזרז שיסעו עמה, והביאם בתורת היולדת עמ' פ"ז. והוסיף תורת היולדת בהערה א' שאם לא תרגע אלא כשגם בעלה וגם אמה יבואו, יתכן שמותר לשניהם.

ולפ"ז נראה שה"ה שמותר למסיעת לנסוע עם היולדת, שהרי מאי שנא הבעל או האמא מן המסייעת, כי כל תכלית של האנשים האלה היא אך ורק להרגיע את היולדת שהיא לא תפחד, שהרי אין להם שום עזרה בתחום הרפואה, ואם כן ק"ו למסייעת שיש לה עכ"פ איזה ידע בתחום הרפואי ומקילה באופן ממשי מן הצער של הלידה, שמותר לה לנסוע עם היולדת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל