תרומות – לחץ כאן

שבועה

שאלה:

אדם אמר בנוסח הזה. יותר לא קונים מוצר מסויים, שבועה.
האם חשיב שבועה והיאך יכול להתירה

תשובה:

כיון שאמר שבועה, אף שהניסוח לא היה כשל שבועה, זה לא פחות מדין ידות נדרים והוא חייב לקיים שבועה זו. איך מתירים? תלך לרב בית הכנסת המקומי ותדונו אם יש פתח – נימוק להתרה, ואם ימצא פתח הוא יכנס שלושה תלמידי חכמים הבקיאים בדיני דנרים שהם יתירו לך את הנדר.

שבת שלום, ולהבא, אנא… נדרים זה דבר חמור מאוד!

Join the Conversation

2 Comments

  1. על נדרים ממש שקיבלת בפה, לא מספיקה מודעה זו, רק על מנהג טוב שנהגת ולא התנית שיהיה בלי נדר.

    ראה שו”ת מהר”י ויל סי’ ב שלא ראינו לרבנן קשישאי שסמכו על המודעא, וכ”כ בשו”ת מהרי”ט ח”א סי’ נג ומשום הטעם האמור. בערוך השולחן סי’ ריא סעי’ י החמיר בזה עוד יותר, ואמר שמודעא מועילה רק כשהיא נאמרת על פי החלטת אדם פרטי,] אבל אמירת כל נדרי או כל דבר שאדם עושה ציבורי אינה מועילה, משום שגדר המודעא היא שאחרי שאדם גילה דעתו שאינו מעונין בקיומו של הנדר נחשב כל נדר כנדרי שגגות ואינו כלום. אבל אם אמר את המודעא כחלק ממנה מקובל ללא כונה יתירה, אין בכך כדי לגלות על דעתו ואפילו בדיעבד גדול אינו רשאי לסמוך עליה. על כך שלענין מנהג טוב ניתן לסמוך על כך, ראה שלמת חיים לגרח”י זוננפלד סי’ תסז.

    כמו כן, החמירו חכמי הדורות שלא יסמכו על מודעה זו כדי שלא יבואו להקל ראש בנדרים. ראה שו”ע ונו”כ סי’ ריא סעי’ ב.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל