לתרומות לחץ כאן

שמירה שלא כדין

שאלה:

שלום הרב
שאלתי היא כך: קיימא לן ששור תם חייב לשומרו שמירה מעולה ושמירה פחותה לא סגי.
אדם ששמר שור בשמירה פחותה ועשה שלא כהוגן כגון שנעל לפניו ברוח מצויה שלשן ורגל זה מהני אבל לקרן תמה לא (כמבואר בריש הכונס ב"ק) ובא אדם אחר ופתח את השער ויצאה הבהמה והזיקה בקרן. למי מתייחס הנזק לבעל השור או לאדם שפתח את השער שעומד ברוח מצויה?

תשובה:

שלום וברכה,

בעל הבהמה שלא שמר את הבהמה לפי החובה שמוטל עליו הרי הוא פושע בשמירתו, ואם אח"כ הגיע אדם זר ופתח את הדלת ויצאה הבהמה מהדלת והזיקה חייב המזיק כדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס שחייב.

בהצלחה.

מקורות:

גמרא בבא קמא דף נו עמוד א: נפרצה בלילה, או שפרצוה לסטים כו'. אמר רבה: והוא שחתרה. אבל לא חתרה מאי? חייב, היכי דמי? אילימא בכותל בריא, כי לא חתרה אמאי חייב? מאי ה"ל למעבד? אלא בכותל רעוע, כי חתרה אמאי פטור? תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא! 

מבואר בגמרא שאם נעל בכותל רעוע ופרצו ליסטים את הכותל חייב בעל הבהמה מדין תחילתו בפשיעה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל