תרומות – לחץ כאן

מסגר ששינה מההזמנה שהזמין הלקוח

שאלה:

מי שהזמין מרפסת סוכה 6×2.6 מטר וסיכם מחיר של חמישים אלף שח ואחרי שכבר התקינו את המרפסת התברר לבעל הבית שזה רק 5.4 מטר במקום 6.
כמה הבעל הבית יכול להפחית מתשלום?
כפי חשבון המטרים לחשב את פחת המטרים ולפי החשבון להוריד מהמחיר. או שהיות שבעל הבית עכשיו מפסיד מקום פוטנציאלי, שהיה יכול להיות לו מרפסת יותר גדולה וא"א להוסיף כבר פעם שנגמר העבודה בשבילו זה שווה הרבה פחות מסתם מרפסת 5.4 מטר.
( מדובר במקרה שהבעל הבית עוד לא שילם כל הסכום, והוא מוחזק בכסף)
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

אם לא ניתן לבנות מרפסת שדרש הלקוח, והמסגר היה חייב לצמצם בגודל המרפסת חייב הלקוח לשלם מחיר מלא של מרפסת בגודל 5.6X2.6.

אם המסגר התרשל בהזמנה ולא סיפק את המידות שדרש הלקוח, יש לחשב תחילה מחיר של מרפסת 5.4 מטר, ולהפחית מהתשלום 10%, והשאר ישלם הלקוח למסגר – 90% ממחיר של מרפסת בגודל של 5.6X2.6.

מקורות:

המסגר ששינה מההזמנה יש לדונו כיורד שלא ברשות. וכתב הנתיבות בסימן שו ס"ק ז שביורד שלא ברשות שיכול לומר ליורד 'עקור אילנך' דווקא אם יכול לקחת את הנטיעות במקום אחר, אבל אם לא יוכל לקחת את השבח למקום אחר לא יוכל לומר לו עקור אילנותיך. ולפ"ז המסגר ששינה במידות של ההזמנה, מאחר ולא ניתן לקחת את המרפסת למקום אחר, כיון שהמרפסת בנויה לפי המרפסת שנדרשת, לא יוכל לומר לו עקור אילנתיך.

אולם החזו"א (ב"ק סימן כב אות ו) חולק על דברי הנתיבות "ומ"מ אי אפשר לחייבו לבעה"ב שיתן לו שבחא כיון דלא ניחא ליה" ולדעת החזו"א גם במקום שלא ניתן להעביר את השבח למקום אחר יכול לומר לו עקור אילנותיך.

וכתב החזו"א שבשצבע שאומר לו אם אומר לו טול צבעך אין זו אמריה של כלום כיון שיודע שזה דבר שאי אפשר – הוי כמצחק בו. ולכן הסיק החזו"א שכל מקום שאומר לו עקור אלנותיך הכל לפי ראות עיני הדיין אם באמת לא ניחא ליה בשבחא או שאומר לדחותו. עכ"ד.

ולפ"ז נראה שהמסגר ששינה במידות המרפסת, גם לפי הנתיבות שיכול לומר 'טול' יש לבית דין לבחון את דברי הבעה"ב שאומר 'טול'. ונראה שיש לאמוד כל דבר לגופו, אם המסגר שינה ובנה מרפסת קטנה מאוד ביחס להזמנה, יש לנו לומר למסגר 'טול מלאכתך' מאחר ודרך בני אדם שלא לסבול הפסד כזה, ומשתלם לאדם רגיל להפסיד את המרפסת כדי לקבל מרפסת גדולה. אבל אם השינוי בהזמנה אינו שינוי גדול, ואין דרך בני אדם להרוס מרפסת כדי להרוויח עוד תוספת קטנה למרפסת, אין לנו לומר לקבל את דברי בעה"ב שאומר 'טול' וכפי שכתב החזו"א שדברי הבעה"ב אינם אלא כדי לדחותו בלבד. ויש לצרף את דברי הנתיבות שבכה"ג לא ניתן לומר טול אילנותיך כיון שלא ניתן להרכיב את המרפסת במקום אחר. על כן דינו יהיה כיורד שידו על התחתונה שמקבל את ההוצאה – את מה שהוציא ומחיר של העבודה. ועל דרך פשרה יש להפחית מעט מהתשלום.

במקרה הנ"ל שמדובר בשינוי של 60 ס"מ מתוך 6מטר, דרך בני אדם לסבול הפסד כזה ולא יוכל הבעה"ב לומר למסגר טול מלאכתך, אלא עליו לשלם את השבח. אלא מאחר וניזוק הלקוח מהטעות של המסגר, והמסגר צריך לקבל כיורש שידו על התחתונה, לכן יש להפחית ללקוח במחיר כ10%. ולכן יש לחשב מחיר של מרפסת בגודל 5.4 מטר ולהפחית 10%.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל