לתרומות לחץ כאן

טלטול מוקצה שבא לידו באיסור / בהיתר

שאלה:

מה הדין כשהמוקצה כבר בידו או בכיסו? האם מותר לו לטלטל את זה למקום שרוצה להניחו שם? או שהוא חייב מיד להניח את זה?

תשובה:

שלום וברכה

יש מחלוקת הפוסקים, כאשר אדם מחזיק בטעות דבר מוקצה, האם מותר לו להוליכו למקום שירצה, במגן אברהם סי' שח ס"ק ז, רסו ס"ק יט נראה שמתיר, ואילו באבן העוזר סי' רסו ודרך החיים נראה שהחמירו, והובאו השיטות במשנה ברורה סי' שח ס"ק יג, וראה שם שכתב שהאחרונים הכריעו בזה לאיסור. בכלי שמלאכתו לאיסור נראה במשנה ברורה שם שיש להקל יותר.

אמנם ראה באבן העוזר שם, שדין זה אמור כשהמוקצה בידו, אבל כשזה בכיס ונישא מאליו, הסכים להתיר יותר ללכת עד המקום שירצה, וראה ביאור הלכה רסו,יב, אמנם בביאור הגר"א שם החמיר גם לגבי מוקצה שנמצא בכיס, ובכל מקרה אם יש חשש שיאבד ניתן ללכת למקום קרוב מוצנע ולנערו שם.

אם בא המוקצה לידו בהיתר, כמו פרי שעשה עליו תנאי בערב שבת שיוכל לעשרו, ותיקנו בשבת שנעשה מוקצה כשהוא בידו, או כאשר אתה מקלף ביצה או פרי ויש לך ביד את הקליפה שהיא מוקצה, מותר ללכת ולשים במקום – בפח, ראה בית יוסף סו"ס תנז בשם הראשונים, וכן במשנה ברורה בסי'תקו ס"ק כט, בדעת הגר"א בזה גבי סכין של מילה בסי' רסו יש לפלפ]ל הרבה, וראה ארחות שבת פרק יט הערה רצד.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל