מתנות לאביונים – לחץ כאן

מי מת במכת בכורות?

שאלה:

שלו' וברכה לכבוד הרב,

כאשר משה רבינו ע"ה אמר נבואת השם יתברך ש"כחצות לילה" השם יוצא בתוך מצרים וימותו בכורי מצרים, מסביר רש"י הקדוש זי"ע שכדי שלא יאמרו אצטגניני פרעה שמשה "בדאי" הוא, אז משה אמר כחצות לילה ולא בחצות לילה כי הקדוש ברוך הוא יודע רגעיו ועתותיו. ובעז"ה מה שמובן הוא שהשינוי שנקט משה הוא מפאת למנוע חילול השם בעיני המצריי'ם.

אמנם כמה פסוקים קדימה כאשר הקדוש ברוך הוא יצא בתוך מצרים והכה כל בכור מצרי, המצריי'ם נוקטים בחוזק יד לשלח ולגרש את ישראל באמרם "כולנו מתים", ובפרושו של רש"י הקדוש זי"ע על הפסוק מובא "לא כמו גזירת משה", משה אמר רק על הבכור והנה הם רואים שמתים להם גם הפשוטים חמשה או עשרה בבית אחד.

ועולה השאלה האם משה רבינו ע"ה לא היה גם כאן צריך לנקוט בלשון שתמנע את המצריי'ם לפתוח פיהם בתמיהה אל מול משה רבינו כמו שחשש מול האיצטגנינים?

בברכה,

תשובה:

שלום וברכה

ראשית לא היה כל כך מה לעשות… וכי יוותרו להם על מכת בכורות? הרי זו המציאות שכל מי שמת היה בכור… אלא שהפ חטאו בעריות ולא כולם ידעו מי בכור ומי לא… מעבר לכך, במדרש מבואר שחלק מהמכה היה לפרסם את זנותם, כדי לביישם, וזה לשון המדרש:

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא פרק יב:

ותחזק מצרים על העם. מגיד שהיו טורדין אותן לצאת בבהלה: כי אמרו כולנו מתים. אמרו לא כשם שאמר משה ומת כל בכור כסבורין הן שלא ימות אלא אחד מן הבית, והן היו חשודין על העריות והן כולם בכורות מאחרים, הם עשו בסתר והקב"ה פרסמם בגלוי, צא ולמד למדה טובה מעתה שהקב"ה מפרסם עושה צדקה בסתר וכל עושי טוב: 

Join the Conversation

6 Comments

  1. תודה הרב. אז שהרב ניסח "הרי זו המציאות שכל מי שמת היה בכור.." והבאתו את הפסיקתא "הם עשו בסתר והקב"ה פרסמם בגלוי" הוא בעצם מתכוון שמחויי'ב שהמצרים יבדקו את הדבר ויגלו את האמת ש"הפשוטים" הם בכורים למעשה, ומסיר בכך את החשש לתמיהה מצדם אם היתה?

  2. במדרש מבואר שזו היתה אחת המטרות של המכה, לפרסם את שפלותם. אינני יודע אם כולם יבררו, אבל יהיה בזיונות למצרים…

  3. למעשה כל הענין טעון בירור. 9 מכות משה צדק ב100% פתאום מכה עשירית "התפקשש" בחצי דקה. משה בדאי?? מעבר לכך שתמוה מאוד שכשתהיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים יהיה מי שיעמוד עם סטופר לבדוק עם אצלו מתו בשניה הנכונה או שלוש שניות אחרי

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל