מתנות לאביונים – לחץ כאן

מציאת כסף

שאלה:

בס"ד
שלום, בעניין המוצא כסף בימינו, ראיתי באתר הכ"כ נפלא ומיוחד שלכם שפסקתם שיכול לקחת ללא חשש, ושאלתי היא הלא נודע בשערי בת רבים מה שפסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבימינו לא שייך לומר שדרכו של אדם למשמש בכיסו בכל שעה וליכא חזקה דרבי יצחק, ובימינו אסור לקחת הכסף, ולכאורה סברא אלימתא היא, (ודברי החזו"א שהוא תקנת חכמים חידוש הם, ובייחוד במקום מצווה ואיסור תורה יש להחמיר), ואשמח לדעת אם אעפ"כ דעת רבני בית הדין שליט"א להתיר.
בתודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

אם מצא סכום כסף שמסתבר שהמאבד ישים לב שנפל ממנו, [ע"ד משל:100 ש"ח], אלא שכיום אין אדם עושי לממש בכיסו, יש להקל לקחת את הכסף א. לפי סברת החזו"א הנ"ל. ב. שיש פוסקים שייאוש שלא מדעת אם הגביה לפני ייאוש יוכל להשתמש במעות אחרי ייאוש, אלא שאם ימצא את המאבד יצטרך להחזיר לו את המעות. אלא שאם מצא סכום קטן מאוד שמסתבר שלעולם לא ידע מכך המאבד, במקרה כזה לא יהיה היתר שימוש לעולם, ולפי דעת החזו"א גם בזה יהיה מותר, והגרי"ש אלישיב חולק על סברתו של החזו"א, ולדבריו יהיה אסור להשתמש ועדיף שלא יגביה סכום קטן.

בהצלחה.

מקורות:

ראה ש"ך חושן משפט סימן רס ס"ק כו "והא דקי"ל יאוש של"מ לא הוי יאוש וכדלקמן סי' רס"ב ס"ג היינו דאם נתברר של מי הוא צריך להחזירו ולא אמרינן כיון דנתייאש זכה זה בו אבל כ"ז שלא נתברר של מי הוא יוכל זה לעשות בו מה שירצה ואפשר גם כוונת הב"י והכ"מ כן בישוב דעת הרמב"ם". 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל