מתנות לאביונים – לחץ כאן

הנחת גמרא על סידור

שאלה:

לרה"ג שלום רב
א.מצוי מאוד שמוצאים ספרים שמונחים בצורה שלא כהלכה, כגון ספר קודש על חומש, או שהספר עצמו הפוך או שמונח על הספר חפץ כל שהוא, השאלה היא האם המוצא מחויב לסדרם ע"פ ההלכה או שהחיוב מוטל דוקא על מי שהניח אותם, והאם יש לחלק במקרים מסויימים? ומה הדין בבני ביתו.
[ואם באמת כל אדם מחויב לכאו' לא שבקת חיי…]
ומה הדין לגבי סידור[שיש כאלה שכתוב בהם תהילים או חלקים מקריאת התורה] לגבי סדר הנחת הספרים

תשובה:

שלום וברכה

ברור הדבר שאם אתה רואה ספר מונח בבזיון צריך לסדר, לא הבנתי מה הכוונה לא שבקת חיי, לא צריך לחפש את זה אבל אם רואים למה לא… זכורני מימי נערותי בישיבת חברון, כיצד הג"ר הירש פאלי זצ"ל היה עובר במעבר בית המדרש, וכשהיה רואה על סטנדר שני ספרים זה על גב זה וזה יכול ליפול, מיד היה מסדר.

בס’ גנזי הקודש שם הערה סה הביא בשם הגר”נ קרליץ, שהיות וחלק נכבד מהסידור הוא פרקי תהילים פסוקים וחלקים מפרשיות התורה אסור להניח עליו תורה שבעל פה כמו משנה או גמרא, ודינו כמו נ”ך, אולם, בהערה סו שם הביא שהגרי”ש אלישיב והגר”ח קנייבסקי הקלו בזה, וכנראה סברו, שהיות ומהותו של הסידור הוא תפילה, והפרשיות הנ”ל טפלים לתפילה עצמה, קדושתו כתורה שבעל פה בלבד.

מקורות:

Join the Conversation

2 Comments

  1. ייש"כ ושלום רב לרה"ג שליט"א
    א. כוונתי ב"לא שבקת" דפעמים יכול למצוא ערמות ספרים שבתוכם יש חומשים מתחת סידור וכדו' [וכגון בגניזה או בישיבה]ויש בזה הרבה טירחה
    ב. אין שאילתי כשהספר מונח על הרצפה, דהנה מצאתי בס' שו"ע המקוצר [להגר"י רצאבי שליט"א]ח"ה סי' קס"ו בהערה י"ט שהתעוררות תשובה ח"ד קנ"א נסתפק בכה"ג שלא הוא הניח אלא שמצא נו"כ על חומש אם צריך להסירם. ועוד הביא שם בשו"ע המקוצר דיון בשם הפוסקים לגבי אדם שישב על ספסל ובא אחר והניח אצלו ספרים
    אומנם נראה מהמשך דבריו שנטה לומר כמוכם
    ויש לעיין בשורש הספק של ההתעוררות תשובה הנ"ל

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל