מתנות לאביונים – לחץ כאן

שמיעת זמר אחותו בשעה שמתפלל או לומד

שאלה:

האם מותר לי (אני בן) להתפלל או לקרוא תהילים, כאשר אחותי שרה שיר?

תשובה:

שלום וברכה

בשולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה סעיף ג כתב:

יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע. וכתב הרמ"א: הגה: ואפי' באשתו, אבל קול הרגיל בו אינו ערוה (ב"י בשם אהל מועד והגהות מיימוני). 

השאלה למה כוונת הרמ"א קול הרגיל בו?

בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן עה סעיף ו נקט בזה לחומרא, וכך כתב:

קול זמר של אשה בין בפנויה בין באשת איש אפילו של אשתו הוא ערוה ואסור לקרות קריאת שמע כששומעו והוא הדין להתפלל או לדבר בדברי תורה אבל קול דבורה כיון שרגיל בו אינו ערוה אפילו של אשת איש ואפילו קול זמר אם יכול לכוין לבו לתפלתו בענין שאינו שומעו ואינו משים לב אליו מותר: 

כלומר קול זמר אסור גם כשרגיל בו.

אמנם מדברי ערוך השלחן שם סעי' ח נראה קצת, שאם היא רגילה לשיר והוא רגיל בזמרתה והיא אשתו או אחותו מותר, וכך הכריע להלכה באבן ישראל ח"ט סי' סג על דברי הרמ"א אלו, וכתב שכך נהגו להקל לשיר זמירות שבת יחד.

ומכל מקום מכלל מחלוקת לא יצאנו והמחמיר בזה תבוא עליו הברכה. מותר לשמוע זמרת אחותו, אבל בשעה שלומד או מתפלל, ראוי להחמיר.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל