תרומות – לחץ כאן

לסתור את דבריו – איך אמר יוסף לא כן אבי?

שאלה:

איך יוסף החליף ידי יעקב אצל הברכות של מנשה ואפרים הרי אסור לבן לסתור או לחלוק על אביו?

תשובה:

שלום וברכה

ראיתי לאחרונה שאלה זו שנשאל הגר"ח קנייבסקי או אולי אביו מרן בעל הקהילות יעקב [אינני זוכר היכן ראיתי] והוכיח מכאן חידוש גדול, שכל האיסור לסתור דברי אביו הוא רק בהלכה, אבל בהכרת מציאות העולם, הוא חושב שהוא הבכור והאמת היא להיפך, אין איסור, כיון שאין בכך בזיון. כמובן אור זאת בנעימות ובנחת, אבל זה לא בכלל האיסור לסתור את דבריו. וזו קולא גדולה מאוד להלכה… ועתה כשאני מחפש מעט בספרים, אני רואה שכבר הביאו חידוש זה עם מקור זה בשם בעל צפנת פענח הגאון הרוגאצובי. אמנם בקונטרס מענה פיו מהרב סרי כותב שסתימת הפוסקים אינה כדבריו, ונראה לעשות פשרה ביניהם, ולומר, שמה שאביו לא מחוייב בהכרח לדעת, ואין זב בזיון לתקנו, לא נוהג בו דין זה, ורק מה שתלוי בדעת ובהבנה וכדומה והדבר נחשב בזיון לאביו, אסור לתקנו בכך.

יש בספרי חסידות שכתבו באופנים שונים להסביר את הדיון הרוחני שבין יעקב ויוסף בענין זה, אם יש תקנה לשבים, אם סור מרע קודם לעשה טוב או להיפך, אינני רוצה להרחיב בעצם הדברים שעמוקים הם, אבל לדבריהם כביכול כאשר יש לגיטימיות מלאה לצד השני, אלא שזה גופא הדיון כאן אין בזיון, אבל זה כבר צ"ע, כיון שאדרבה, בדברי תורה ודאי יש אסיור לסתור דבריו, אא"כ ראהו שעובר על דברי תורה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. השאלה לא כל כך מובנת. הוא לא סתר את דברי אביו, גם מדברי יוסף וגם מתשובתו של יעקב מובן שיוסף חשב שיעקב לא יודע. אם כן, אין כאן כל פגיעה בכבוד אביו.

    יש נקודה אחרת מעניינת שאיני מבין כיצד לא חשבתי עליה עד עכשיו. השנה אחד מילדי כיתתי (ילד כבן 4+) שאל אותי את השאלה הזאת תוך כדי לימוד: מדוע יעקב שכל את ידיו, ולא החליף את מקומותיהם (להעמיד את אפרים בימינו ומנשה בשמאלו)? עניתי לו מיד שיעקב לא רצה לפגוע ביוסף (וגם בחינוך של מנשה ואפרים), הרי יוסף אביהם הוא זה שהעמידם כך לפני יעקב, אין זה מן הראוי שיעקב ישנה ממה שאמר להם אביהם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל